Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nya öppningar som möter efterfrågan
 

Den vackra sommaren är bakom oss. Herr Oltermanni-kampanjen med Oltermanni-gubben som har som mål att trygga barnens skolväg inledde höstsäsongen för Valios försäljning. På Food service-sidan har skolorna och läroinrättningarna kommit tillbaka från semestern, och mellanmålsutbudet i butikerna har fått nya tillskott från oss.


Valios affärsverksamhet har förlöpt enligt planerna under första halvåret. Omsättningen har ökat som resultat av vårt egen verksamhet, men också tack vare mjölkpulvrens gynnsamma prisutveckling. Puddingarna i Valio PROfeel®-serien och den nya sockerfattiga naturella yoghurten Valio Luonnonjogurtti+™ går bra på marknaden och försäljningen av Valio ValSa® produkter har ökat fint.

Vi arbetar ständigt för att förbättra kostnadseffektiviteten. Vi söker lönsam tillväxt enligt vår strategi, men de största osäkerhetsfaktorerna har att göra med omständigheter som är oberoende av oss. Världsmarknadspriserna för fett är klart sjunkande, och osäkerheten och prisvariationerna ökas av de oberäkneliga faktorerna Brexit, Mercosur och USA och diskussionerna om Kinas tullar. Det som händer på världsmarknaden avspeglas direkt också på Valio.

Vi genomför en stark förnyelse också av våra mjölkprodukter och nya kategorier. Jag ska här berätta om bakgrunden till att vi har utvecklat nya produktgrupper av mjölk och andra nya produktgrupper vid sidan av mjölk:


Valio har ett starkt kunnande om bär och saft som vuxit under decennier. Valios bärsoppor, Valio Hedelmätarha och Valio Gefilus är starka brand som utvecklats innovativt. Vårt specialkunnande är tillverkning av olika sylter, marmelader och salta och söta fyllningar, och vi är en stark leverantör och samarbetspartner för annan livsmedelsindustri både i Finland och utomlands. Vårt Food service -sortiment innehåller ett brett urval av olika matprodukter: färska, färdiga livsmedel dvs. färdigmat, och frysta produkter.
 

Den havrebaserade produktfamiljen Valio Oddlygood® och mjölkproteinprodukterna Valio MiFU® är exempel på nya, växande produktkategorier, som vi har specialkunnande om. Vi vill svara på efterfrågan från kunderna och konsumenterna - därför gör vi öppningar för nya produkter och produktkategorier.


Kraven på ansvarsfull verksamhet gällande både klimatet och djurens välmående har kommit för att stanna. I fortsättningen kommer vi att arbeta ännu mera för att göra mjölkgårdarnas och Valios ansvarsfulla insatser kända bland konsumenterna, både via produkterna och med reklam och marknadsföring.

Konsumenterna är också intresserade av produkternas klimatavtryck. De första räknarna för uträkning av produkternas kolavtryck finns redan på marknaden, och det finns många olika beräkningssätt i användning.

Vi på Valio beräknar klimatavtrycket enligt internationella anvisningar, och därför vill vi få våra klimatavtryckskalkyler och -beräkningssätt godkända av en opartisk instans. Det är inte enkelt att beräkna klimatavtrycket för en produkt - hela kejdan måste tas med i beräkningen. Vid jämförelsen av produkters klimatinverkan borde man dessutom alltid ta hänsyn till produkternas näringsinnehåll, eftersom mjölk är en unikt rik och välsmakande näringskälla.

Med önskan om en god ny inneutfodringsperiod,