Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nya marknader för mjölken

Den globala kris som skakat mjölksektorn redan i ett par år har under hösten visat små tecken på att lätta. Man har sett en glädjande uppgång i priserna på både mjölkpulver, smör och ost i auktionspriserna på industriprodukter.

I fråga om smör har man sett en snabb höjning av industripriserna, som till och med kommit upp till den nivå man hade för ett par år sedan. Det beror i synnerhet på den goda efterfrågan inför julen och på att mjölkproduktionen samtidigt mattas av nu, när säsongproduktionen också annars är som lägst.

När det gäller förhoppningar på en mer bestående prishöjning är experterna ännu försiktiga. EU har under de två senaste åren gått in för att dämpa överproduktionen genom att samla in fettfritt mjölkpulver i interventionslager, och lagren är nu rekordstora. Man kan förvänta sig att det kan ta många år att tömma lagren. I sin rapport för oktober uppskattar EU-kommissionen, att det inte ännu nästa år finns utrymme på marknaden att tömma lagren. Efterfrågan på mjölkmarknaden väntas inte heller bli nämnvärt mycket piggare.

Importen från det största köparlandet Kina har börjat stiga, men för Rysslands del syns ännu inget slut på importstoppet. Mjölkmarknaden belastas också av det låga oljepriset. En stor del av den mjölk som rör sig på världsmarknaden köps av de oljeexporterande länderna, vilkas köpkraft nu försvagas av det låga oljepriset.

I Finland har dagligvaruhandelns utveckling dessvärre varit lam redan länge. Efter år 2013 har försäljningens värde stampat på stället. När det gäller försäljningsutveckling är det bara Grekland som ligger efter Finland, även om försäljningen av dagligvaror i Finland i år har ökat i en takt om drygt en procent. Enligt PTT:s prognos håller matpriset i Finland efter en lång nedgång åter på att börja gå upp. För mjölkmarknadens del har den skärpta konkurrensen och det stora utbudet av importprodukter pressat priserna ännu lägre än vad PTT förutspådde i början av året.

När Rysslands importförbud fortsätter försöker man öppna upp nya, lönsammare konsumentmarknader för Valiogruppens mjölk. Barnmat omfattas inte av Rysslands sanktioner, och för en månad sedan började vi igen exportera barnmat till Ryssland efter en 15 års paus. På Kinas marknad har Valio länge funnits med som råvaruleverantör för barnmatsindustrin, men nu går man också in i Kina med egna konsumentprodukter, till en början med laktosfritt mjölkpulver.

Det råder en extremt hård konkurrens på den internationella marknaden, så några lätta förtjänster finns ingenstans att få. Företaget måste kunna skilja sig från mängden för att ens få sina produkter ut på butikshyllorna.

För Valios del baserar sig profileringen på kvalitet och innovativitet.

Hos oss är mjölkens kvalitet bäst i världen, då man mäter med olika parametrar. Ren miljö, friska djur och yrkesskickliga mjölkgårdsföretagare ger goda förutsättningar för att producera högklassiga produkter av högkvalitativ råvara.

På SIAL-mässan i Paris i oktober deltog Valios produkter i en innovationstävling tillsammans med över 2200 andra produkter. Hela fem av Valios produkter kvalade in till sluttävlingen, vilket var en fantastisk prestation med beaktande av att bara 25 produkter kvalificerades. Jag tror att synlighet av det här slaget har stor betydelse i vår strävan efter internationell framgång.