Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nopea ja hellävarainen lypsy – kosketuksen merkitys

Utareen ja vetimien esikäsittelyn tarkoituksena on puhdistaa likainen utare ja varmistaa sujuva lypsy eli lehmän mukaantulo lypsyyn

Lypsäjä valmistelee lehmän parressa kostealla liinalla puhdistamalla vetimet ja utareen alaosan. Lypsyrobotit pesevät vetimet joko harjoilla tai pesukupilla.

Lypsäjän tai robotin kosketus utareeseen ja vetimeen saa aikaan hermosignaalin, jonka seurauksena eläimen aivolisäke alkaa erittää oksitosiinihormonia.

Oksitosiinihormoni siirtyy verenkierron mukana utareeseen ja maitorakkuloita sekä maitotiehyeitä ympäröiviin lihassoluihin saaden aikaan maitorakkuloiden supistumisen ja maito- tiehyeiden laajentumisen.

Maito pusertuu ulos supistuvista maitorakkuloista ja kulkeutuu eteenpäin laajentuneita maitotiehyeitä pitkin kohdi vedintä. Samaan aikaan hermoston toiminta rentouttaa vedinkanavan lihaksia ja maito pääsee virtaamaan ulos vetimestä.

 

Ajoitus on kaikken tärkeintä. Yllä kuvailtuun tapahtumaketjuun kuluu aikaa noin 1–2 minuuttia muun muassa sen mukaan, mikä lypsykauden vaihe on meneillään ja mikä on utareen täyttöaste.

Lypsyrutiinin työtavat ja ajoitukset tulisi tehdä sellaisiksi, että lypsäjän esikäsittelytoimet käynnistävät maidonantirefleksin mahdollisimman hyvin ja lypsykone kiinnitetään sellaisella hetkellä, että maksimaalinen maidonvirtaus saadaan hyödynnettyä.

Optimaalinen lypsytapahtuma ei niinkään ole kiinni veren korkeimmasta oksitosiinitasosta, vaan oksitosiinin erittymisen oikeasta ajoituksesta ja oksitosiinitason pysymisestä kynnysarvon yläpuolella koko lypsyn ajan.

Maidonantirefleksin käynnistämiseen riittää noin 20 sekunnin esikäsittely sisältäen esisuihkeet. Lypsin tulee kiinnittää 1–2 minuuttia esikäsittelyn alusta. Lypsyrobotilla vetimien pesun ja kiinnityksen välinen aika on 30–50 sekuntia.

Pitkä odotusaika lypsyyn pienentää tuotosta ja huonontaa utareterveyttä.

Jo kahden minuutin odotusajan jälkeen oksitosiinitaso lehmän veressä alkaa laskea ja samalla maitorakkuloiden riittävä tyhjentyminen alkaa heiketä eli lypsy pitenee.

Lypsimen odotusajan lisäys yhdestä viiteen minuuttiin pienentää tuotosta ja lisää jälkimaidon määrää merkittävästi.

 

Teksti: ELL Heidi Hiitiö, lehmälääkärit.com ja Sanna Jokela, tuotantoneuvoja, Pohjolan Maito