Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Neuvo 2020 tilaneuvonnan mahdollisuudet terveydenhuollossa

Eläinten hyvinvointikorvaus on sisältynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vuodesta 2008 alkaen. Tuen tarkoituksena on kompensoida tiloille eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

Tuen perusehtoon on sisältynyt vaatimus mukanaolosta kansalisen tason terveydenhuollossa tai vastaavassa järjestelmässä. Käytännössä lähes kaikki eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneet nautatilat kuuluvat nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan. Tulevalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmakaudella 2014–2020 ei terveydenhuolto enää sisälly eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoihin.

Tilaneuvontaa saa 140 eläinlääkäriltä

Uutena tukimuotona on kuitenkin avautunut tuotantoeläinten terveydenhuoltotyötä tekeville eläinlääkäreille mahdollisuus hakeutua tilaneuvojiksi Maaseutuvirasto Mavin ylläpitämään Neuvo 2020 -tilaneuvontajärjestelmään. Hyväksytyiksi tilaneuvojiksi onkin hakeutunut noin 140 kunnan- tai yksityistä eläinlääkäriä eri puolilla maata. Tilaneuvontajärjestelmän kautta eläinlääkärit voivat antaa tuettua, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tilan kannattavuuden parantamiseen tähtäävää neuvontaa nauta-, sika-, lammas-, vuohi- lihasiipikarja- ja munantuotantotiloille.

Neuvo 2020 -järjestelmässä on tulevalle viidelle vuodelle varattu tilaneuvontaan yhteensä 3 500 euroa tilaa kohti. Tällä rahalla tuottaja voi ostaa haluamaansa neuvontaa järjestelmään hyväksytyiltä tilaneuvojilta. Neuvoja laskuttaa antamastaan neuvonnasta matkakulut ja tuntikorvauksen suoraan Mavilta, arvonlisävero laskutetaan tilalta. Yhtä tilakäyntituntia kohti voidaan laskuttaa yksi tunti käyntiin liittyviä toimistotöitä. Maksimikorvaus yhtä neuvontatapahtumaa kohti on 1 500 euroa.

Lypsykarjatilalle tehtävä tuettu terveydenhuoltokäynti on tavallista Naseva-käyntiä laajempi. Tilan tarpeista ja havaituista ongelmakohdista riippuen voidaan perehtyä tarkemmin vaikkapa utareterveyden tai hedelmällisyyden parantamiseen, sorkkaterveyteen, vasikkaripuleihin tai ruokintaan. Käynnin tuloksena laaditaan terveydenhuoltosuunnitelma, jossa todetaan yksi tai useampi ongelmakohta, annetaan toimenpideohjeet ongelman korjaamiseksi ja niiden toteutusaikataulu. Tilakohtaisen rahoitusraamin puitteissa voidaan tilalle tehdä myös useampi tuettu terveydenhuoltokäynti, jolloin kullakin käynnillä voidaan perehtyä eri ongelmakohtaan.

Tuottajien tulee muistaa, että hyvinvointikorvauksen entiset ehdot ovat voimassa vielä huhtikuun loppuun, johon mennessä sitoumukseen kuuluva terveydenhuoltokäynti on oltava tehtynä. Kopio tilakäyntimuistiosta ja terveydenhuoltosuunnitelmasta on toimitettava kuntaan toukokuun puoliväliin mennessä.

Teksti: Olli Ruoho, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry


Lisätietoja Neuvo 2020 -tilaneuvontajärjestelmästä
Mavin nettisivuilta