Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Näytteitä raakamaidosta

Maitoautonkuljettajan ottamien tilamaitojen analysointi suunnitellaan analysointisuunnitelmassa.

Jokaiselle maitoauton reitille tallennetaan analysointisuunnitelmaan kuukaudeksi kerrallaan neljä hinnoittelunäyteajankohtaa. Maitolaboratorion henkilökunta laatii ja tallentaa hinnoittelunäyteajankohdat laboratorion tietojenohjausjärjestelmään eli LATOoon.

Hinnoittelunäytteistä tutkitaan rasva, proteiini, laktoosi, kuiva-aine, jäätymispiste, vapaat rasvahapot, solut ja kokonaisbakteerit. Näiden lisäksi hinnoittelunäytteistä tutkitaan viranomaisvaatimusten mukaisesti estoainejäämät.

Tuotantoneuvojat ja maitotilayrittäjät voivat lisäksi tallentaa analysointisuunnitelmaan omia näytepyyntöjään Valman kautta. Mikäli lisänäytteet ja omat näytteet osuvat samalle päivälle hinnoittelunäytepyynnön kanssa, hinnoittelunäyte korvaa neuvonnan tai maitotila-yrittäjän näytepyynnöt.

Analysointisuunnitelmaan tal-lentuu myös automaattisesti lisänäytepyyntö, mikäli solu tai bakteeritulos menee hinnoittelunäytteessä I- tai II-luokaan. LATO-järjestelmästä analysointitarve näytteelle välittyy vastaanottotapahtumassa ja samalla näytetiedot kohdistuvat pikarin viivakooditietoihin.

Hinnoittelunäytteistä tutkitaan rasva, proteiini, laktoosi, kuiva-aine, jäätymispiste, vapaat rasvahapot, solut ja kokonaisbakteerit. Lisäksi tutkitaan estoainejäämät viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Laboratorio saa kirjata hinnoittelunäytteiksi vain sellaisia näytteitä, jotka on analysoitu ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Näytetyyppi voi vaihtua hinnoittelunäytteestä lisänäytteeksi, mikäli kaikkia analyysejä ei saada, eli esimerkiksi bakteeritulokset on jouduttu poistamaan kuljetuksessa lämpenemisen vuoksi. Tämä muutos tehdään ennen tuloksen raportoitumista.

Jos hinnoittelunäytteen yksi analyysi jää toteutumatta, ohjelma lisää automaattisesti analysointisuunnitelmaan uuden hinnoittelunäytepyynnön.

Analysoidun ja raportoidun näytteen näytetyyppiä voidaan muuttaa vain osuuskunnan pyynnöstä, mutta osuuskunnat ja Valio ovat sopineet muutokselle yhteiset kriteerit.

 

Maitotilayrittäjät voivat lisätä analysointisuunnitelmaan omia näytepyyntöjä Valmasta kohdasta Analyysit, Maitonäytetilaukset. Valittavana on joko yksi näyte, yksi näyte/viikko tai näyte joka hakukerta.

Mikäli keräilevässä reitissä tapahtuu muutos, analysointisuunnitelmaan voi jäädä virheellinen tieto. Tällöin kannattaa tehdä Valmassa näytepyynnön tallennus uudelleen.