Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva Timo Latomäki

Näyteputki vaihtuu

Valmakaupat toimittavat tästä lähtien vain säilöntäaineellisia näyteputkia.
 

Valmakaupasta on saanut säilöntä-aineellisia ja säilöntäaineettomia näyteputkia utaretulehdusnäytteitä varten. Maitoauton mukana lähetetty näyte kulkee kylmäketjussa laboratorioon saakka, joten säilöntäaineen käyttö ei ole ollut välttämätöntä.

Jatkossa Valmakaupat kuitenkin toimittavat vain säilöntäaineellisia näyteputkia, koska säilöntäaineen käyttö estää bakteerien lisääntymisen ja varmistaa näytteiden laadun.

Valmakaupan varastoissa olevat vanhat putket voidaan käyttää loppuun, joten siirtymäaika voi vaihdella eri osuuskunnissa jonkin verran.


Aiemmin säilöntäaineelliset putket ovat olleet maksullisia, mutta jatkossa ne ovat maksuttomia. Ut-määrityksen hinta on tästä lähtien 15 euroa näytteeltä (alv 0%).

Laboratorio toivoo, että neljänneskohtaiset ut-näytteet lähetetään niin sanotuissa sormipulloissa. Saranakannellisten tuotosseurantapurkkien käyttö ei ole toivottavaa, koska niiden käsittely hidastaa työtä ut-laboratoriossa.

Karjakohtaiset Str. agalactiae -seurantanäytteet voivat tulla laboratorioon tuotosseurantapurkeissa jatkossakin.


Str.agalactiae-saneeraustilat voivat pyytää ut-määrityksen tuotosseurantanäytteistä tai ylimääräisistä lehmäkohtaisista näytteistä.

Näytelaatikkoon pitää laittaa saate, josta ilmenee, että näytteistä pitää tehdä ut-määritys. Jos näytteistä ei haluta tuotosseuranta-analyysiä, sekin on merkittävä saatteeseen.

Tuotosseurantalaatikon kanteen on hyvä kirjoittaa ”sisältää ut-näytteitä”. Tämä nopeuttaa näytteiden löytymistä muiden Tuse-näytteiden joukosta.

Lehmäkohtaiset näytteet voidaan analysoida yksittäin tai esimerkiksi 10 näytteen yhdistelminä. Yhdistelmänäytteellä voi säästää analyysikustannuksia.

Jos yhdistelmänäytteestä löytyy Str. agalactiaeta, kaikki yhdistelmässä mukana olleet näytteet analy-soidaan erikseen. Jos saatteessa ei pyydetä yhdistelmänäytteen tekoa, kaikki näytteet analysoidaan erikseen.


Tankkimaitonäytteestä tehdyn Mycoplasma bovis -määrityksen tulosten raportointi muuttui huhtikuun alusta. Näytteestä raportoidaan vain M.bovis-tulos, eikä muita tulehdusbakteereita.

Negatiivinen tulos näkyy Valmassa muodossa ”M.bovis ei löydöstä”. Jos M.bovista löytyy näytteestä, tulos raportoidaan normaaliin tapaan.

Tankkimaidon tulos siirtyy myös Nasevaan samassa muodossa kuin se näkyy Valmassa.

Laboratoriosta voi jatkossakin pyytää erillisen M.bovis-analyysitodistuksen.