Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Nasevasti uuteen Valiomaidon laatujärjestelmään

Nautojen terveydenhuolto on kiinteä osa maidontuotannon vastuullista toimintatapaa ja suunnitelmallisesti toteutettuna se tuo koko maitoketjulle toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Terveet eläimet varmistavat maitotilayrittäjän työn sujuvuuden navetassa. Ennakointi on mitattavissa euroissa, kun säästöä syntyy sairauksien hoitokuluissa ja vältetään tautisaneeraustilanteet. Nasevaan eli nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään rakentuu ajan myötä kattava dokumentointi tilan terveydenhuoltotyön tapahtumista. Se mahdollistaa muun muassa eläinlääkäreiden automaattiset antibioottihoitojen käyttöhistoriakirjaukset ja tuo maitotilayrittäjän karjan terveysstatusraportin kaltaisia työkaluja tilan päivittäiseen työhön.

Kattava ja yhtenäinen kansallinen eläinten terveydenhuoltokäytäntö tuo elinkeinolle paremmat mahdollisuudet tartuntatautien hallintaan. Vastuullinen tuotantotapa on koko ajan tärkeämpi maitotuotteiden ostajien ja kuluttajien ostopäätöstekijä.

Kilpailijamaitamme vähäisempi mikrobilääkkeiden käyttö ja tarttuvien tautien esiintyvyys ovat varmuudella suomalaisen maidontuotannon kilpailuetutekijöitä. Nasevan tietojen avulla pystymme kertomaan faktat kuluttajille ja maitotuotteiden ostajille siitä, miten maitoa meillä tuotetaan.

Edellä mainittujen hyötyjen vuoksi on selvää, että Valioryhmä yhdessä muiden elinkeinon toimijoiden ja eläinlääkärikunnan kanssa on ollut rakentamassa yhtenäistä kansallista nautojen terveydenhuollon toimintamallia ja Naseva-terveydenhuoltorekisteriä terveydenhuoltotyön tueksi.

Vuodet ovat hioneet Nasevasta koko ajan yrittäjää paremmin palvelevan järjestelmän. Vastaavasti eläinlääkäreiden terveydenhuoltopalvelut ja terveydenhuoltokäynnin sisältö ovat ottaneet viime vuosina selkeitä askelia eteenpäin. Nyt onkin Valioryhmässä aika ottaa Naseva ja terveydenhuoltokäynnit kiinteäksi osaksi Valiomaidon laatujärjestelmää.

Uudistuvien maidon laatu- ja tuotantotapaohjeidemme kärki onkin suunnattu eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin asioihin.

Vuoden 2018 alusta alkaen maksettavan vastuullisuuslisän saamisen edellytyksenä on, että tilalla tehdään jatkossa vuosittain vähintään kerran vuodessa terveydenhuoltokäynti ja tila on mukana Nasevassa.

Jos tilasi ei ole vielä Nasevassa, niin vastuullisuuslisän varmistamiseksi terveydenhuoltosopimus kannattaa solmia eläinlääkärin kanssa hyvissä ajoin kuluvan syksyn aikana.

Lisätietoa Nasevasta ja siihen liittymisestä saat www.naseva.fi sivustolta, yrittäjien verkkopalvelun Valman Valio Terveys - osiosta sekä osuuskuntien neuvonnasta.