Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Nasevan kattavuus nousussa

Nasevan käyttö on lisääntynyt nautatiloillamme. Syyskuun lopussa Nasevassa oli mukana yhteensä 7 141 nautatilaa, joista 4 428 oli tuotosseurantatiloja. Varsinkin isojen tilojen osuus on kasvanut.

Mitä Nasevaan kuuluminen yrittäjältä vaatii?

Naseva on järjestelmätasolla maksuton. Nasevan jäsenmeijerit ja -teurastamot ylläpitävät järjestelmää. Yrittäjältä edellytetään ainoastaan:

Yrittäjän ei itse tarvitse edes kirjautua Nasevaan, ellei halua käyttää järjestelmää monipuolisemmin hyväkseen.

Naseva johtamistyökaluna

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Parhaimmillaan Naseva on terveysseurannan työkalu, josta löydät yhdestä paikasta kaikki terveydenhuolto- ja lääkitystiedot. Kun tietoa kertyy, Nasevasta saa helposti kokonaiskuvan tuotannosta. Sekä eläinlääkäri että yrittäjä hyötyvät Nasevan käytöstä, kun valmiit raportit säästävät molempien aikaa ja auttavat priorisoinnissa. Säännölliset tilannekatsaukset auttavat tuotannon kehittämisessä ongelmatilanteissa, kun sopimuseläinlääkärisi pääsevät jo ennalta katsomaan tietoja Nasevasta ja tuotosseurannan verkkopalveluista. Ennakointi tulee aina halvemmaksi kuin sairauksien hoito.

Säännölliset terveydenhuoltosopimuksen mukaiset tilannekatsaukset antavat mahdollisuuden toteuttaa lääkkeiden varalle luovutusta terveydenhuollon yhteydessä. Tähän on luotu uusi lomakepohja, jonka avulla eläinlääkäri voi tarkastella lääkitsemistarvetta lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Jos yrittäjä haluaa pitää lääkekirjanpidon kokonaan Nasevassa, se on mahdollista. Pakollista tämä on vain niille tiloille, jotka ovat sopineet lääkkeiden varalle luovutuksesta terveydenhuollon yhteydessä. Jos valtuutus on annettu kaikille hoitaville eläinlääkäreille, on lääkitystiedon lähettäminen suoraan eläinlääkärinohjelmasta mahdollista. Hoitojen määrä on helpommin hahmotettavissa kun pidät sähköistä kirjanpitoa.

Naseva helpottaa ruokaketjun yhteistyötä maatilayrittäjien, teurastamoiden ja meijerien välillä. Valtuutetut yhteistyökumppanit voivat seurata järjestelmän kautta Naseva-tilojen terveysraportteja, joista saadaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa karjan terveydestä.

Nasevan avulla tarttuvien tautien tilanne pysyy edelleen hallinnassa koko valtakunnan tasolla ja eläinkuljetuksissa voidaan huomioida tautiriskit. Suurkeittiöiden kilpailuttaessa tavarantoimittajiaan, ne voivat tarjouspyynnöissään edellyttää Nasevasta todennettavissa olevia toimintatapoja.

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry