Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Naseva kouluttaa eläinlääkäreitä ja yrittäjiä

Nautasektorille on saatu toimijoiden yhteistyönä uudet kansalliset pelisäännöt, jotka edistävät turvallista ja vastuullista eläinliikenteen hallintaa.

Toimijoiden avuksi Nasevaan on rakennettu raportti karjan terveydentilasta. Lisäksi työn alla on sähköinen versio ETU nautakarjan terveystodistuksesta.

Turvallisemmasta nautaeläinliikenteestä ja uuden Nasevan käytöstä järjestetään vuoden 2016 aikana koulutuksia eläinlääkäreille ja syksyllä myös yrittäjille. Eläinlääkäreille suunnatulla kiertueella käydään kahdeksalla paikkakunnalla ja se sisältää myös kattavan paketin tietoa tarttuvista sorkkasairauksista.

Tarve luoda työkaluja eläinliikenteen ohjaukseen on selvästi olemassa. Enää ei eläinkaupassa riitä, että keskitytään vain ostettavan eläimen terveydentilaan, vaan on syytä selvittää koko lähtökarjan tilanne. Nasevaan kerättävällä tiedolla saadaan selkeä kuva pitopaikan terveystilanteesta, millä ostaja voidaan vakuuttaa valitsemaan riskittömämpiä vaihtoehtoja esimerkiksi laajennusten yhteydessä.

Eläinaineksen hankinta korostuu tämän päivän tautitilanteessa esimerkiksi Mykoplasma boviksen osalta. Tartunta on jo 61 tilalla, joista 25 on lypsykarjoja. Myös Str. agalactiae on yksi hankalista vastustettavista, vaikka lypsykarjoistamme vasta kaksi prosenttia on todettu positiivisiksi. Tarttuvia sorkkasairauksia esiintyy yhä useammin ja niiden pitäminen poissa tilalta onnistuu paremmin, kun tiedetään mitä ostetaan.

Lääkitsemislainsäädännön vaatima kirjausvelvoite Nasevaan ja Sikavaan on puhuttanut paljon, mutta on tuottanut kansallisesti vakuuttavaa tietoa lääkkeiden käytöstä. Voimme saada jatkossa kattavampaa tilastoa antibioottien käytöstä ja niiden tehosta alkutuotannossa esimerkiksi maataloustuotteiden viennin tueksi. Puhtaat, suomalaiset elintarvikkeet ovat vientivaltti.

Työkaluja terveydenhuoltoon

Nasevan vuoden 2016 tavoitteena on parempien työkalujen kehittäminen terveydenhuoltoon. Lyhyempi terveydenhuoltokäyntilomake helpottaa tilakäyntien tekemistä ja paperityötä. Näin saadaan kerättyä tarvittavaa tietoa helpommin tinkimättä esimerkiksi lääkitsemislain velvoitteista tai eläinkaupan yhteydessä ajankohtaisesta terveystilanneraportin tiedosta.

Tuotosseurannan verkkopalveluiden raporttien avaaminen Nasevasta helpottaa jatkossa terveydenhuoltokäyntiä tekevää eläinlääkäriä: lisätietoa saadaan utareterveydestä, sorkkaterveydestä ja hedelmällisyydestä Pro Terveys -raportin tietojen rinnalle.

Vaikka eläinten hyvinvoinnin korvaus ei velvoita terveydenhuoltojärjestelmään kuulumista, Nasevasta ei kannata erota. Esimerkiksi salmonellan yllättäessä saattaa joutua maksumieheksi, jos vakuutuksen suojeluehdoissa oleva terveydenhuoltoehto ei täyty. Lisäksi turvallisen eläinliikenteen pelisääntöjen noudattamista vaativat Nasevan jäsenet katsovat järjestelmään kuuluvan tilan olevan riskinhallinnaltaan luotettavampi kuin Nasevaan kuulumaton. Suunnitelmissa oleva tiedonsiirto Nasevan järjestelmästä esimerkiksi teurastamoiden järjestelmiin helpottaa eläinliikenteen suunnittelua ja tautiturvallisuuden hallintaa.

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Naseva osoitteessa
naseva.fi

Lisää koulutuksista Eläinten terveys ETT ry
ett.fi