Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Mycoplasma bovis – miten estämme taudin leviämisen?

Saimme Suomeen uuden taudin, nautojen mykoplasman, vuonna 2012. Tauti on maailmalla varsin yleinen, ja nauta-asiantuntijat osasivat odottaa sen tuloa Suomeen jo pitkään.

Taudin yleisyys huomioiden on jopa yllättävää, kuinka pitkään nautasektorimme säilyi siitä vapaana. Selityksenä voi olla, että elävien nautojen tuonti ulkomailta on ollut suhteellisen vähäistä ja kohtuullisen hyvin ETT ryn valvonnassa. On kuitenkin todennäköistä, että tauti tuli Suomeen nimenomaan eläintuonnin mukana – ajankohdasta ja kohdemaasta tuskin koskaan saamme täyttä varmuutta.

Mykoplasman on saanut tähän mennessä 29 maitotilaa Suomessa. Pääosa tartunnoista on huomattu utareterveysnäytteen analyysin tuloksena. Valion Seinäjoen aluelaboratoriossa on ollut valmius mykoplasman PCR-tunnistukseen keväästä 2012 lähtien. Analysoimme yli 100 000 näytettä vuosittain, mikä antaa hyvän kuvan taudin etenemisestä ja tärkeää informaatiota sen vastustukseen.

Nautojen mykoplasma on sukua sikojen porsasyskälle ja kestävyysurheilijoilla yleiselle mykoplasmalle. Tartunnan aiheuttava M.bovis on soluseinätön mikrobi, johon antibiootit tehoavat huonosti. Taudin saneeraaminen maitotilalta on haasteellista. Tärkein saneeraustoimenpide on nuorten eläinten eristäminen vanhemmista taudinkantajista ja kliinisesti sairaiden kantajien poisto karjasta.

Tauti ilmenee akuutissa vaiheessa lehmillä utaretulehduksena, mutta kroonistuessaan pesiytyy keuhkoihin ja voi oireilla niveltulehduksina. Nuorella karjalla yleisimpiä ovat juuri hengitystieja keuhko-oireet sekä niveltulehdukset. Hyvissä olosuhteissa tauti voi olla piilevänä ilman oireita vuosikausia.

Suurin riski saada tauti maitotilalle ovat ostoeläimet. On myös mahdollista, että taudin saa ihmisten tai työvälineiden tms. materiaalin mukana. Uusin tieto riskistä saada tauti sperman mukana on vielä osin epäselvä, mutta näyttää todennäköiseltä. Tulee luoda nopeasti järjestelmä, jolla tuontisperman riskittömyys voidaan varmistaa.

Parhaiten maitotilaa suojaa tautisulku ja pidättäytyminen riskipitoisista elävien eläinten ostoista. Tämä suojaa tilaa myös muilta tarttuvilta taudeilta.

Mykoplasma ei ole lakisääteisesti vastustettava tauti. Vastustusta koordinoi ETT ry. Tarkemmat ohjeet taudilta suojautumiseen ja tartunnan saaneiden tilojen toimenpiteisiin löytyvät ETT ryn nettisivuilta www.ett.fi Koska tauti ei ole vielä levinnyt laajalti, siltä kannattaa suojautua kaikin keinoin ja käynnistää myös saneeraustoimet.

Tartunnan saaneet tilat tarvitsevat tukea. Valioryhmässä terveydenhuoltoeläinlääkäri Laura Kulkas on maitotilojen, neuvojien ja eläinlääkäreiden tukena kaikkien osuuskuntien alueilla. Siis tarvittaessa heti yhteys häneen toimenpideohjeiden saamiseksi (puh. 050 3840 163, s-posti: laura.kulkas@valio.fi). Lisäksi tartuntatila saa Valion kustantaman PCR-analyysipaketin tartunnan hallinnan ja saneeraustoimien tueksi.