Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Monenlaiset maitotilat menestyvät

Moni maitotilayrittäjä miettii, kuinka isoja investointeja pitäisi tehdä, jotta tila olisi elinkelpoinen.

Kukaan ei pysty sanomaan, miten paljon maitoa tilan pitää tuottaa menestyäkseen. Se vaihtelee tilan olojen ja tavoitteiden mukaan.

Osuuskunta Maitosuomen tilojen kokojakauma vastaa todennäköisesti koko Suomen keskimääräistä jakaumaa. Viime vuonna Maitosuomen kuusi isointa tilaa tuotti maitoa enemmän kuin 200 pienintä tilaa yhteensä. Suurin maitomäärä, lähes 30 prosenttia maidosta, tuli kuitenkin tilakoko-luokasta 200–400 000 litraa.

 

On todella hienoa seurata uusien navetoiden avajaisia ja huomata, kuinka osaavia ja ammattitaitoisia yrittäjiä meillä on.

Yleensä tilan toiminnassa on jo mukana kaksi sukupolvea tai sitten se on usean tilan yhteisyritys.

Yrittäjäaperheet lapsineen ovat yleensä hyvin sitoutuneita tilaan ja yrittämiseen.

Tämänkaltainen iso yksikkö antaa toimentulon usealle perheelle ja mahdollistaa useammalle innokkaalle nuorelle mahdollisuuden tilalla jatkamiseen.

Iso yksikkö antaa myös mahdollisuuden tärkeiden vapaapäivien pitämiseen ja riskien jakamiseen. Isot yksiköt ovat erittäin tärkeä osa maidontuotannon jatkuvuutta Suomessa.

 


Myös pieni on kaunista. Suuret navettayksiköt näyttävine avajaisineen saattavat saada osan yrittäjistä mietteliäiksi. Uuden eläinsuojelulain yhteydessä käytävä keskustelu parsinavettakiellosta saattaa lannistaa ja aiheuttaa alemmuuden tuntemuksia.

Navettatyyppi ei kuitenkaan ratkaise eläinten oloja, ja myös parsinavetassa voi tehdä paljon eläinten hyvinvoinnin eteen.

"Navettatyyppi ei ratkaise eläinten oloja."

Jos emme löydä keinoja kehittää tuotantoa keskikokoisilla tiloilla, maidontuotanto vähenee Suomessa oleellisesti, ja sillä on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Keinot täytyy mitoittaa oikein. Pienillä investoinneilla ja muutoksilla voi hieman kasvattaa maitomääriä ja parantaa sekä eläinten että ihmisten oloja. Joskus tilan jopa voi kohtuullisin kustannuksin vaihtaa robottitilaksi. Tällainen toimintaa kehittävä tila antaa yhdelle perheelle elinkeinon ja ylläpitää elinvoimaa maaseudulla.

 

Tulevaisuuttaan miettivien tilojen kannattaa tutustua osuuskunnan koulutus-tarjontaan.

Eri puolilla maata on menossa pienryhmiä ja hankkeita, joissa voi pohtia asioita samassa tilanteessa olevien kollegoiden kanssa, ja jos tällaista ryhmää ei löydy, osuuskuntaa voi pyytää järjestämään sellaisen.

Maidontuotannossa on tulevaisuutta ja elinmahdollisuuksia on hyvin monenlaisille tiloille.