Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

MORGONMJÖLKNING MED RIITTA

Mjölkmarknaden överraskade igen

Smörpriset har gått upp rekordmycket, och samtidigt har prisskillnaden mellan smör och fettfritt mjölkpulver ökat till rekordnivå. Förändringarna i marknadssituationen har påverkats av bland annat de produktionsminskningsåtgärder som vidtagits i EU till följd av mjölkkrisen, de produktionshämmande väderfenomenen i exportländerna samt återhämtningen inom Kinas efterfrågan.

För närvarande är mjölkproduktionen igen ökande. I EU inträffade förändringen i juni. Det producerades då 1,6 procent mera mjölk än i juni året före. Räknat från årsskiftet är man ännu en halv procent efter, men till slutet av året förutspås en klar tillväxt. Enligt uppskattningar kommer hela årets produktion att överstiga 2016 års nivå med knappt en procent.

Mjölkproduktionen ökar också i de andra viktiga exportområdena. I Oceanien har produktionsperioden just börjat. Där förutspås Nya Zeelands mjölkproduktion igen växa stadigt. I Australien är utsikterna däremot inte lika goda. I USA har produktionen redan i flera år ökat med en takt om 2 procent per år, och det väntas inte heller i år ske någon förändring. Den sammanlagda produktionsökningen i dessa viktiga exportländer för mjölkprodukter ligger i år i klassen en procent.

Från och med fjol höstas har i synnerhet efterfrågan på smör klart överstigit utbudet, vilket lett till att smörpriset stigit på världsmarknaden. Man kan till och med tala om ett slags smörbrist.

En orsak till detta är den ökade efterfrågan på smör i USA och Europa, vilken beror på att konsumenterna tycker att smör är ett naturligare alternativ än marganin. Å andra sidan har konsumtionen av smör och grädde, särskilt för bakning, ökat också i Kina. Samtidigt har smörtillverkningen minskat. I t.ex. EU ger en kombination av ost och vasslepulver bättre avkastning än kombinationen smör och fettfritt mjölkpulver. Därför har osttillverkning varit ett mer lockande alternativ, och den globala efterfrågan har stimulerat ostexporten från EU.

Dessutom vill man utveckla ostförsäljningen på lång sikt, eftersom ostmarknaden betraktas som en stabil marknad på sikt. De nya handelsavtalen med Canada och Japan öppnar nya framtidsmöjligheter. Priset på fettfritt mjölkpulver släpar efter priserna på andra marknader, eftersom Eu:s interventionslager på 350 miljoner kilo fortfarande väntar på att säljas ut. De äldsta pulvren i lagret är redan två år gamla, så hela pulvermängden kan inte användas som livsmedel.

Den viktigaste faktorn med tanke på uppbalanseringen av marknaden är den tillpiggnade marknaden i Kina. Under årets första del fram till slutet av juli hade importen av fetthaltigt mjölkpulver ökat med nästan 6 procent och importen av fettfritt mjölkpulver ökat med hela 24 procent. Enligt en omräkning av mjölkprodukterna till mjölk kan importen till och med överstiga nivån under toppåren 2013 och 2014. Importen har också fördelats på flera olika produkter, bland annat modersmjölksersättningar och ostar.

Bortsett från utsikterna för det fettfria mjölkpulvret är marknadsutsikterna nu tämligen goda. Man uppskattar att smörpriset ska hållas starkt ända till julsäsongen, men för tiden efter jul har det inte ännu presenterats några prognoser.

Enligt bedömningarna på längre sikt verkar den globala efterfrågan öka snabbare än utbudet, men historien har visat, att prisfluktuationerna ofta har ökat trots goda långtidsprognoser. En tillräckligt stor enskild förändring kan snabbt vända marknaden i en annan riktning.