Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkmarknaden beter sig oförutsägbart

Det dåliga marknadsläget har den här gången pågått exceptionellt länge. Rysslands och Kinas krympande import sammanföll med att EU:s mjölkkvoter avskaffades, vilket var en destruktiv kombination. Nu när sommaren övergår i höst har priserna på smör och fetthaltigt mjölkpulver äntligen förstärkts en aning, både på världsmarknaden och i EU.

Men finns det marknadsfaktorer som förändrats i grunden? Åtminstone är Rysslands gränser ännu stängda. Också i övrigt verkar det finnas faktorer som påverkar marknadssituationen i olika riktningar.

Tillväxten på EU:s mjölkproduktion har mattats av, men är kumulativt fortfarande 3,3 procent större än i fjol, då produktionen ökade med 2,5 procent eller 3,7 miljarder kilogram. Tillväxten har under de senaste månaderna mattas av en aning, och i juni producerades det mindre mjölk än året före. Hela årets mjölkproduktion kommer ändå att stanna på plus med 1-2 procent. EU har lyckats öka exporten av alla andra mjölkprodukter än fettfritt mjölkpulver. Trots den ökade exporten har det fortfarande funnits ett överskott, som främst lagrats i form av pulver. Man har köpt upp sammanlagt 375 000 ton fettfritt mjölkpulver till EU:s interventionslager, och det måste säljas ut från lagren när marknadssituationen blir bättre.

I USA ökar mjölkproduktionen. Exporten av mjölkprodukter släpar efter jämfört med fjolåret. Lagren av ost och smör är större än på mycket länge - ostlagren har inte varit så här stora på 30 år. Samtidigt har importen ökat kraftigt. Jodbruksministeriet har beslutat att köpa 5000 ton ost som ska delas ut som mathjälp åt mindre bemedlade. Den mängd som köps är bara en procent av den ost som finns i lager. Ost- och smörpriset har varit högt i förhållande till lagrens storlek, men har nu börjat sjunka.

I Kina har importen av fetthaltigt mjölkpulvet och smör ökat från föregående år, men är inte ens i närheten av nivån under toppåret 2014.

Kommissionens försök att hjälpa upp marknadssituationen genom en temporär och frivillig produktionsbegränsning fungerade som väntat inte. Inte heller den gemensamma jordbrukspolitikens vanliga åtgärder, som interventionsköp av smör och mjölkpulver och stöd för privat lagring, har räckt för att balansera upp situationen. Följaktligen beslöt man sig för att prova på en frivillig produktionsbegränsning, för vilken nog betalades stöd. Det är meningen att 1,07 miljarder kilo mjölk ska köpas upp från marknaden med ett anslag om 150 miljoner som kommissionen anvisat. Effekterna av programmet är beroende av vilka som utnyttjar det, och om det kommer att utnyttjas enbart av de producenter som hade producerat mindre mjölk i vilket fall som helst.

Situationen på mjölkmarknaden kan tolkas på olika sätt. Köparna är i alla fall nervösa, och priserna på smör och mjölkpulver har förstärkts.

Är det fråga om en kort period, eftersom det finns varor i lagren, eller är vi tillbaka i en växande efterfrågan?

Mjölkmarknaden har inte på flera år betett sig förutsägbart, och prisfluktuationerna i EU har vart mycket kraftiga under de senaste tio åren. Därför är det skäl att förhålla sig med viss reservation till industriprodukternas nuvarande prisutveckling.