Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkkvaliteten och kvalitetssäkringen inom Valiogruppen går hand i hand

Mjölkkvaliteten hos de Valio-anknutna mjölkgårdarna har utvecklats på ett utmärkt sätt från och med 1990-talet. Det grundläggande arbetet för att säkra kvaliteten görs dagligen - ett stort tack för det åt Valios mjölkgårdsföretagare!

Andelen E-klassmjölk, som är den bästa mjölken, har ökat stadigt. År 2016 nådde andelen E-klass mjölk igen ett nytt rekord, 96,5 procent. Under januari-oktober i år har andelen E-klassmjölk varit nästan 97 procent, så ett nytt rekord håller igen på att födas. Något som ska märkas i utvecklingen är att andelen II-klass mjölk är mycket liten. I fjol var andelen 0,01 procent, vilket betyder att bara 241 584 liter mjölk blev II-klass mjölk. I år har vi under många månader inte fått in någon II-klass mjölk alls.

Vi kan vara stolta över resultatet! En viktig del av kvalitetssäkringen är analytiken, som betjänar alla Valios ägarföretagare.

Vi har satsat på verksamheten och automatiseringen i mjölklaboratoriet i Seinäjoki. Efter der har funktionssäkerheten kontinuerligt förbättrats i samarbete med mjölkintransportföretagen. Analysernas leveranssäkerhet har stabiliserats på en hög nivå och kostnadseffektiviteten är tack vare automatiseringen bättre än någonsin.

I takt med att gårdarnas mjölkmängder har ökat har det också blivit nödvändigt att anpassa antalet prov för prissättningen. Från början av 2018 tas prissättningsprov varje vecka. Det tas då 4 prissättningsprov per månad i stället för de nuvarande tre proven. I praktiken blir alltså det rådgivande prov som nu tas en gång i månaden då ett officiellt prissättningsprov. Utöver det kan vi - som hittills - erbjuda analyser av mjölkens sammansättning och kvalitet åt alla som vill ha sådana, att tas till exempel av mjölkproven från varje avhämtning. Eftersom provet tas vid varje avhämtning uppstår ingen större tilläggskostnad. Begäran om tilläggsprov ska göras via Valma på vanligt sätt.

Beräkningsgrunderna för mjölkens avräkningspris kommer att ändras en aning från början av 2018. Prissättningen enligt mjölkens fett- och proteinhalt kommer att beräknas på basis av ett aritmetiskt medeltal av fyra prov från den aktuella månaden. Beräkningssätten enligt mjölkens bakterie- och celltal kommer att kvarstå som förut, trots att antalet prov ökar. För bakteriernas del är prissättningsgrunden det aritmetiska medeltalet från de två senaste månaderna, som i regel omfattar åtta prov. För celltalets del är prissättningsgrunden det aritmetiska medeltalet från tre månader, där det normalt ingår 12 prov i stället för nio som nu.

Förutom de ovan nämnda ändringarna av kvalitetsprissättningen kommer Valiogruppens andelslag från början av 2018 att betala ett ansvarstillägg på en cent åt alla gårdar som uppfyller villkoren. Ännu har du god tid på dig att förbereda dig för ändringen och se till att gårdens hälsovårdsavtal är i ordning och att självutvärderingen är gjord.

Mjölkens höga kvalitet är ingen självklarhet. Den kräver fortsatt arbete och noggrannhet på gårdsnivå, en fungerande kvalitetskontroll och att analyserna fungerar. Mot ljuset av de senaste årens utveckling är de här faktorerna i toppskick inom Valiogruppen.