Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkgårdsföretagarens välmående

En av de viktigaste faktorerna för välmående är känslan av att ha kontroll över sin vardag.

Somliga saker kan mjölkgårdsföretagaren själv påverka, men det finns saker som dikteras av samhället utanför. Det lönar sig inte att slösa krafter på omständigheter man inte kan rå på, i stället ska man fokusera på de saker i mjölkproduktionen man själv kan påverka.

Enligt undersökningar förbättras lantbruksföretagarens välmående i regel när gårdens produktivitet ökar. En klar vision om framtiden hjälper oss att arbeta vidare och ökar känslan av meningsfullhet. Varje gård har sina egna behov, mål och resurser, som ska sättas som grund för ens tankar på framtiden.

För de Valio-anknutna mjölkgårdsföretagarna underlättas hanteringen av vardagen bland annat av de gratis mjölk- och foderanalyser som andelslagen erbjuder.

När man känner till det egna ensilagets kvalitet kan man planera utfodringen enligt djurens behov så ekonomiskt som möjligt. Man behöver inte avsätta tid och krafter på att fundera över ensilagets produktionseffekter.

Valiogruppens experter står till förfogande för alla Valioanknutna mjölkgårdsföretagare och hjälper med planering av gårdens framtid, utveckling av produktionen eller problemlösning i vardagen.

Andelslagen anordnar ett mångsidigt urval av olika tillfällen där mjölkgårdsföretagarna kan träffa varandra och utbyta erfarenheter.

Det ordnas bland annat kurser, marknader och exkursioner.

Mjölkgårdsföretagaren kan också vända sig till det landsomfattande nätverket av stödpersoner för landsbygden, där man vid behov får diskutera sina frågor med en person som förstår lantbruksföretagarens vardag. Via landsbygdstelefonen kan man diskutera sina problem anonymt.

Just nu pågår projekt om landsbygdsföretagarens välmående i alla landskap. Det lönar sig att vända sig till dem om det behövs. Projektarbetarna uppmuntrar jordbrukarna att ta kontakt vid både större och mindre problem. De hjälper med att kartlägga gårdens och företagarens helhetssituation och behov när det gäller verksamheten, ekonomin, relationer och orkande, och hjälper företagaren att ta sig ur sina svårigheter.

I år kan man hos LPA ansöka om en köptjänstförbindelse värd 500 euro som är avsedd för jordbrukare som är i svårigheter. Tjänsten är avsedd som en första hjälp, och som en ingång till annan experthjälp som kan behövas.

Då man vill ansöka om köptjänstförbindelsen tar man först kontakt med kontaktpersonen för projektet i det egna landskapet. För att få förbindelsen förutsätts att kontaktpersonen besöker gården och ger sin rekommendation till LPA. Förbindelsen är bara ett av flera hjälpmedel som står till buds.

Mjölkgårdsföretagarens arbetsfyllda livsrytm och stora arbetsmängd gör att fritiden är begränsad. För att man ska orka och må bra är det viktigt att också ha fritid.

Fritiden behöver inte fyllas med något märkvärdigt - det viktigaste är att varje dag få en stund då man kan koppla av från gårdens problem. Motion, en hobby eller läsning hjälper dig att för en stund koppla bort tankarna från vardagen på gården.