Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölkgårdar av många slag kan klara sig

Många mjölkgårdsföretagare funderar idag på hur stora investeringar man måste göra för att gårdens ska vara livskraftig.

Ingen kan säga hur mycket mjölk en gård måste producera för att klara sig. Det varierar beroende på gårdens förhållanden och mål.

Gårdarnas storleksfördelning inom Osuuskunta Maitosuomi motsvarar sannolikt den genomsnittliga fördelningen i hela Finland. I fjol producerade Maitosuomis sex största gårdar mer mjölk än de 200 minsta gårdarna sammanlagt. Den största mjölkmängden, nästan 30 procent av mjölken, kom ändå från gårdar i storleksklassen 200-400 000 liter.

 

Det är fantastiskt fint att få vara med på invigningen av en ny ladugård. Att få se hur kunniga och yrkesskickliga företagare vi har.

Oftast drivs företagen idag av två generationer, eller gemensamt av flera gårdar. Företagarfamiljens barn är vanligen också engagerade i gården och företagandet.

En sådan här stor enhet ger utkomst åt flera familjer och ger flera entusiastiska ungdomar möjlighet att fortsätta driva gården.

En stor enhet ger också möjlighet till att hålla viktig ledighet och dela riskerna. De stora enheterna är mycket viktiga för en fortsatt mjölkproduktion i Finland.


Också litet är vackert. De stora ladugårdsenheterna med sina ståtliga invigningar kan göra en del av företagarna fundersamma. Den diskussion om att förbjuda båsladugårdar som fördes i samband med den nya djurskyddslagen diskuterades kan ha haft en nedslående effekt för många producenter. Det är ändå inte typen av ladugård som avgör hur djuren har det, också i en båsladugård kan man göra mycket för djurens välmående.

Om vi inte hittar sätt att utveckla produktionen på de medelstora gårdarna kommer mjölkproduktionen i Finland att minska avsevärt, vilket skulle ha en stor nationalekonomisk inverkan. Insatserna måste dimensioneras rätt. Det går att öka mjölkmängden och förbättra förhållandena för både djur och människor med små investeringar och ändringar. Ibland kan en gård till och med automatisera mjölkningen till en rimlig kostnad. En sådan här fungerande gård ger en familj sin utkomst och bidrar till landsbygdens livskraft.

 

För de gårdar som nu funderar på sin framtid lönar det sig att bekanta sig med andelslagets kursutbud.

På olika håll i landet pågår utbildning i smågrupper och projekt, där man tillsammans med kolleger i samma situation kan gå igenom olika saker. Om du inte lyckas hitta en lämplig grupp kan du be andelslaget ordna en.

Inom mjölkproduktionen finns framtid och livsmöjligheter för gårdar av många olika slag.