Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölken en politisk spelknapp

En ovanlig växtperiod är nu till ända. I min hemsocken har det den här växtperioden regnat mer än någonsin tidigare i historien, enligt uppgift från Meteorologiska institutets mätningspunkt i Vieremä. Lyckligtvis var det torrare i augusti-september, och de sista ensilagevallarna har kunnat bärgas. Kvaliteten och mängden av det skördade ensilaget lämnar dock en del att önska.

Den kommande stallutfodringsperioden kommer att bli svår. Mitt i all billighetsförsäljning hoppas jag att också priserna på produktionsinsatser ska gå ner. Mjölkgårdarna har idag inga överlopps resurser att dela med sig av, inte ens i form av priser på produktionsinsatser.

Finland är inne i en ekonomisk lågkonjunktur av historisk längd: mätt i bruttonationalprodukt har vi inte ännu kommit upp till 2008 års nivå. Köpkraften försvagas dessutom av många andra skatteliknande avgifter, som exempelvis tillståndsavgifter för byggande. Knappt några tecken på en ekonomisk uppgång är i sikte.

Förutom att köpkraften har sinat har omställningarna inom mjölkmarknaden förstärkts av internationella åtgärder där mjölken blivit en politisk spelknapp. Restriktionerna av exporten till Ryssland slog särskilt hårt mot oss inom Valio. Att på Europas produktmättade marknad få samma prisnivå som man fick på Rysslands konsumentmarknad är svårt med dagens växande mjölkmängder.

När EU slopade mjölkkvoterna började produktionen öka explosionsartat. Mjölkmängden i Europa ökar med två procent per år - lika mycket som Finlands årsproduktion. Under de närmaste månaderna är ingen höjning av de europeiska producentpriserna i sikte. Det som försvårar ekvationen ytterligare är att konsumtionen av mjölkprodukter i Europa knappast växer, och att världens stora exportländer för mjölk, Kina och Ryssland, håller en strikt linje i sina inköp. Samtidigt ökar produktionen också i andra stora mjölkproduktionsländer (Nya Zeeland och USA). Situationen är samma som om man ville förpacka två liter mjölk i en en liters mjölkflaska - det går inte.

När priserna på mjölkpulver och fett går ner börjar mjölkprodukter konsumeras av nya, oväntade målgrupper i Asien, Mellen-Östern och Afrika. De nya marknaderna konsumenar åtminstone nu i början främst förmånliga industriprodukter.

I Valios produktionskedja, från producent till konsument, har det gjorts nedskärningar i varje led, både på mjölkgården och inom industrin.

Vi har redan en längre tid dragit vårt strå till stacken vad gäller samhällsför-draget.

De inhemska producentpriserna följer den europeiska prisnivån och påverkas i hemlandet av Valios stora andel av mjölkexporten, av de inhemska konsumenternas svaga köpkraft, konkurrensen på hemmamarknaden och den ökande importen av billiga mjölkprodukter.

Trots allt går vi också idag vidare mot nya utmaningar, och de svårigheter vi har just nu kan i framtiden komma att falla i ett annat ljus.