Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mjölk - farlig och ansvarslös mat?

En tydlig och växande trend i de senaste diskussionerna om mat i media är att man är emot mjölk och kött. Att mjölk- och köttkonsumtionen motarbetas eller försvaras med näringsargument är inget nytt.

Det nya i den diskussion som nu pågår är att användningen av husdjursprodukter som livsmedel kraftigt ifrågasätts i den s.k. ansvarsfulla konsumtionens namn. Fokus i diskussionen läggs på miljöfrågor, i synnerhet klimatförändringen, och produktionsdjurens välbefinnande.

Det var och en av oss äter och hurdan diet man vill följa är absolut vars och ens personliga ensak. Att maten och matproduktionen diskuteras är ändå bra. Å andra sidan skulle nivån på diskussionerna stiga väsentligt om man i ett vidare perspektiv skulle förstå vilken roll husdjursproduktionen har i Finlands och hela världens livsmedelsproduktionssystem.

Upp till två tredjedelar av åkerarealen i världen är areal som inte skulle kunna användas för matproduktion utan husdjursproduktionen. I många områden innebär detta just produktion av mjölk och kött med hjälp av idisslande djur, dvs. förädling av vall. Detta gäller också hos oss i Finland, som är det nordligaste landet i världen där man bedriver modernt jordbruk.

Fisk, grönsaker och rotfrukter har alltid funnits på det finländska matbordet, och det går säkert att öka användningen av de här råvarorna som en del av en hälsosam och mångsidig diet. Å andra sidan baserar sig uppfattningen om att vegetarism och vegemat skulle rädda världen från bl.a. klimatförändringen inte på en korrekt uppfattning om matproduktionen.

Diskussionen borde inte kretsa kring "antingen eller", den borde handla om "både och".

Vi inom mjölknäringen borde ändå komma ihåg, att de konsumenter som köper våra produkter vill veta allt mera om hur maten produceras, varifrån den kommer och vilka effekter produktionen har på miljön och djuren. Framtidens framgångsrika livsmedelsföretag kan inte glömma behovet av ett ansvarsfullt verksamhetssätt i hela kedjan. Lönen för detta kommer med tiden i form av förtroende och av att konsumenterna vill betala ett rejält pris för våra produkter.

Vi inom Valiogruppen står nu inför en s.k. tusendollarsfråga. I Valios nya strategi är det övergripande målet för alla affärsområden att man uppdaterar målsättningarna för ansvarsfull produktion. Arbetet har redan påbörjats. Dessutom kommer vi snart att börja med en översyn av anvisningarna för kvalitet och produktionssätt på de Valio-anknutna mjölkgårdarna. Verktygen finns redan och början går lätt. Det finns ett stort antal saker där vi hör till de bästa i världen, och det gäller bara att kunna berätta om dem på ett riktigt och pålitligt sätt för våra konsumenter och kunder.

Vi ska ändå inte tänka, att allt redan är färdigt. Jag tror att det går att göra Valiogruppens mjölkkedja till världens mest ansvarsfulla kedja, om vi gör rätt saker på rätt sätt. Man måste våga vara modig och ställa höga mål i den diskussion som nu förs. Detta är en del av affärsverksamheten och den konkurrens som pågår där.

Nu inför jul är det bra att komma ihåg, att vi i Finland har råd att diskutera matproduktionen. Så är tyvärr inte fallet överallt i världen.