Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mitt i en exceptionell vår

När jag skriver detta är det en dag i april, och också vi på Valio lever för tredje veckan i följd i en krisledningsmodell på grund av coronaepidemin. Det står klart att specialtillståndet kommer att vara hela våren.

Det är bra att Valio har ett affärsmässigt starkt år bakom sig, det ger stöd i den rådande undantagssituationen. År 2019 ökade vår omsättning med tre procent, och även resultatutvecklingen förbättrades. Vår arbete som fokuserar på att förbättra affärsverksamhetens lönsamhet och som inletts år 2018 framskred enligt planerna, vilket avspeglades i en högre mjölkintäkt. År 2019 var mjölkmarginalen 838 miljoner euro och mjölkintäkten 41,2 cent per liter. I hemlandet hade vi tillväxt inom bl.a. mellanmålsprodukterna och även inom de växtbaserade produkterna. Konsumtionen av dricksmjölk minskar fortfarande. Inom exporten klarade sig mervärdespulvren bra och affärsverksamheten i Kina växte med hela 40 procent.

Exporten har stor betydelse för Valio, och vår andel av hela Finlands matexport är 25 procent. Vi exporterar framför allt mjölkpulver, ost och smör. Vi kommer att söka tillväxt särskilt inom sektorn mervärdespulver. Mervärdespulvren är ofta pulver som är skräddarsydda för våra industrikunder, och som har egenskaper som ger kunderna olika fördelar: till exempel kan bagerier och sötsakstillverkare minska tillsatsen av socker och tillverkarna av sportmellanmål öka sina produkters proteinhalt.

Coronaepidemin har också lyft fram försörjningsberedskapens roll i diskussionen.

För tillfället begränsas vår tillväxt av torkningskapaciteten för mervärdespulver. Tillverkning av ett kilo mervärdespulver tar ungefär dubbelt mer tid av ett torkningstorns torkningskapacitet än tillverkning av andra pulver. Denna kapacitet ökar vi bl.a. i år genom att förnya ett av våra torkningstorn. Dessutom kommer en noggrannare och bättre förutsägbarhet av mjölkmängderna både på års- och veckonivå att hjälpa oss att optimera användningen av vår kapacitet. Mjölkanskaffningsandelslagens övergång till kontraktsproduktion är viktig med tanke på att mervärdespulverkapaciteten ska räcka. En bättre förutsägbarhet för den mottagna mjölkmängden är nödvändig också då osäkerhetsfaktorerna i omvärlden ökar. Ju bättre mjölkmängden och produktionskapaciteten motsvarar hemmamarkmadens och exportmarknadens efterfrågan, desto bättre förutsättningar har både Valio och mjölkgårdsföretagarna att klara sig i framtiden.

Det är omöjligt att helt upskatta de effekter på samhället och ekonomin som coronaviruspandemin kommer att ha. Vi förbereder oss redan i detta skede för olika scenarier för att kunna återhämta oss efter krisen så snabbt som möjligt. I hemlandet har effekterna av den pågående krisen synts mest konkret på FoodService-sidan, när verksamheten i kaféer, restauranger och lunchrestauranger upphört eller minskat drastiskt. Minuthandelns försäljningsmängder har ökat betydligt när människor har tillbringat mera tid hemma och med bakning och matlagning. Inom exporten har vi haft svårigheter både med den interkontinentala frakttrafiken och med lastbilstrafiken i EU.

Konsumenternas förväntningar på sin egen och det omgivande samhällets ekonomi har förstås försvagats.

Coronaepidemin har också lyft fram försörjningsberedskapens roll. Den inhemska matens kvalitet och tillräcklighet har kommit fram på ett konkret sätt under undantagsförhållandena. Det är viktigt att vi kan bevara vår livsmedelskedjas funktionsförmåga i alla förhållanden. Det är också nödvändigt att vi i varje del av kedjan får extra arbetskraft vid rätt tid för att vi ska kunna hålla igång våra fabriker och vår logistik.

I primärproduktionen är våren början på en ny växtperiod. För tillfället lägger man på gårdarna grunden för vår inhemska försörjningssäkerhet, för att maten också nästa år ska räcka åt oss alla.


Med önskan om god hälsa och en god ny växtperiod!