Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kysy asiantuntijalta icon

Kysy asiantuntijalta

Miten voin vaikuttaa tuotosseurantanäytteiden tulosten saamisen nopeuteen?

Valitsemalla tuotosseurantanäytteiden ottamisen ajankohdaksi kuukauden alku- tai keskivaiheen, saa tulokset nopeammin kuin ottamalla näytteet loppukuusta. Tällä hetkellä näytteitä otetaan paljon kuun lähestyessä loppua, ja näyteruuhka voi hidastaa tulosten saantia.

Näytteet, joissa näytetarrat on liimattu tarrojen mukana tulevan ohjeen mukaisesti näytepikarin korkin lipan alle pystysuoraan, menevät aina väärin tarroitettujen näytteiden edelle. Syyskuussa käyttöönotettu automaatio vaatii yhdenmukaisen tarroituksen. Väärin tarroitetut näytteet hidastavat analysointia, sillä näytteet joudutaan tarroittamaan laboratoriossa uudelleen.

Viivakoodipurkkien tunnistetietojen lähetyksestä tulee huolehtia heti näytteenoton jälkeen. Mikäli tunnistetiedot eivät ole käytettävissä laboratoriossa heti näytteiden saapuessa, näytteitä ei voida analysoida ja ne siirretään odottamaan tunnistetietoja. Näytteet on tunnistettu syyskuun alusta lähtien heti näytteiden saapuessa laboratorioon.

Normaalisti laboratorion analysointikapasiteetti riittää kaikkien näytteiden analysointiin näytteiden saapumispäivänä.

Tiineystesti vai progesteronitesti?

Sekä tiineystesti että progesteronitesti ovat hyviä lehmien hoidon apuvälineitä. Tiineystestiä käytetään lehmän tiineyden todentamiseen. Testi perustuu istukan erittämien glykoproteiinien määritykseen, joka voidaan tehdä lehmäkohtaisesta maitonäytteestä aikaisintaan 28 vuorokauden kuluttua siemennyksestä. Tiineyden todentamiseen laboratorio suosittelee tätä menetelmää.

Progesteronitasoa seuraamalla voidaan tarkkailla ovulaation ajankohtaa, kiimakiertoa sekä munasarjojen toimintahäiriöitä.

Onnistunut keinosiemennys voidaan toteuttaa vain ovulaation aikana. Jos lehmän kiimakierto toimii normaalisti, progesteronitaso lähtee kiiman jälkeen nousuun, kun keltarauhanen on aktiivinen. Ellei muutosta havaita, lehmällä voi olla munasarjojen toimintahäiriö.

Progesteronitason seuraaminen osoittaa tiineystestin tapaan myös tiineyden. Tutkimukseen tarvitaan tieto siemennyspäivästä.