Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Suomen maitomarkkinat

Viime vuoden ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin 730 miljoonaa litraa maitoa, josta juustoina yli 90 prosenttia.

Maitoa tuotettiin Suomessa viime vuonna hieman alle 2,3 miljardia litraa. Määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana. Maitoa tuottavia tiloja on kuitenkin 500 eli 7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Lypsylehmiä oli 272 000 kappaletta, mikä oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden loppua kohti maidontuotanto kääntyi kasvuun, kuten muuallakin Euroopassa. Suomessa keskituotos lähti nousuun ja lehmämäärän lasku loiveni. Alkuvuodesta tuotantoa vähensivät EU:n laajuiset tuotannon sopeuttamistoimet.

Tänä vuonna tuotannon ennakoidaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa. Lehmämäärän ennakoidaan laskevan vähemmän kuin viime vuonna. Viime kesänä korjattu nurmisato luo edellytykset tuotos-tason hyvälle kehitykselle.

Vuoden 2017 joulukuussa maitoa tuotettiin 6 800 tilalla Suomessa. Tuotannon rakenne on kokenut EU-aikana suuren muutoksen. Maidon kokonaistuotannon lasku on ollut vähäistä, mutta tuotantomäärä maitotilaa kohti laskettuna on lähes viisinkertaistunut.

Maitotilalla on tällä hetkellä keskimäärin 40 lypsylehmää. Puolella tiloista on vähemmän kuin 30 lehmää ja vajalla neljäsosalla yli 50 lehmää. Yli 100 lehmää on kuudella prosentilla kaikista maitotiloista, yli 400 tilalla. Näiltä tiloilta tulee jo lähes neljäsosa tuotetusta maidosta.

 

Suomessa maitotuotteiden jalostuksessa raakamaidosta käytettiin viime vuonna lähes 40 prosenttia juustoihin. Reilu neljännes kului maidon valmistukseen ja sama osuus voihin sekä maitojauheeseen yhteensä. Runsaasta kymmenestä prosentista tehtiin kermaa, jogurttia, piimää, viiliä ja muita tuoretuotteita.

Juuston käytön lisäys piti pitkään maitotuotteiden kokonaiskulutuksen kasvussa. Juustojen syönnin kasvu taittui kuitenkin pari vuotta sitten ja myös maidon kulutuksen aleneva trendi on voimistunut. Edelleen 60 prosenttia maitotuotteiden kokonaiskulutuksesta tulee juustoista.

Viime vuonna kerman kulutus jatkoi vahvaa kasvuaan. Kasvavia tuoteryhmiä olivat myös jogurtti ja voi.

 

Vaikka maitotuotteiden kokonaiskulutus on jonkin verran miinuksella, kotimaisuusaste on noussut. Viime vuonna kotimaisten juustojen osuus nousi yli puoleen ja jugurttien ylitti 70 prosenttia. Suosiossa olivat varsinkin kovat juustot kasvuvauhdin hipoessa kymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa maitoa tuotetaan ja kulutetaan likimain sama määrä. Kuitenkin kolmannes maidosta

viedään ja tuodaan. Viime vuoden ennakkotietojen mukaan tuonti oli maidoksi muunnettuna noin 730 miljoonaa ja vienti 760 miljoonaa litraa. Tuonnista oli juustoja yli 90 prosenttia ja loput jogurtteja, maitoja ja muita maitonesteitä.

Juustoa tuotiin eniten Saksasta ja Tanskasta. Jogurtteja puolestaan tuli pääasiassa Saksasta, Virosta ja Puolasta.

 

Viennin määrä maitolitroina on viime vuosina pysynyt lähestulkoon samana. Viime vuonna pääasiallisin vientituote oli maitojauhe, jonka osuus viennistä oli noin 70 prosenttia. Lisäksi vietiin juustoja, voita ja maitonesteitä, kuten jogurtteja.

Ennen Venäjän vientikieltoa päätuote oli juusto. Maitojauheita vietiin pääasiassa Kiinaan. Seuraavaksi eniten vientiä oli Alankomaihin, Egyptiin ja Malesiaan. Juuston vienti kohdistui lähinnä USA:aan ja Belgiaan. Voin päävientikohde oli Ranska.

 

Edelleen Suomessa juodaan maitoa henkeä kohti lähes kaksi kertaa enemmän kuin EU-jäsenmaissa keskimäärin. Voita taas kuluu vähemmän kuin EU-jäsenmaissa keskimäärin, reilusti alle puolet siitä mitä ykkösmaissa Ranskassa ja Saksassa. Juuston kulutuksessa sen sijaan olemme Euroopan kärkimaita, aivan Ranskan tasolla.

 

Teksti: Eeva Heikkilä, Kantar Tns Agri Oy