Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kysy asiantuntijalta icon

Kysy asiantuntijalta

Miten robottitila saa parhaan hyödyn tuotosseurannasta?

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää yrittäjiltä entistä enemmän strategisia valintoja, joiden taustalla on oltava tieto. Automaattilypsytila saa tuotosseurannasta parhaan hyödyn käyttäessään tuotosseurannan tuottamaa tietoa suunnittelun ja valintojensa pohjana.

Robotti rytmittää päivittäistä tekemistä

Automaattinen lypsyjärjestelmä kerää paljon tietoa lypsyllä käyvistä eläimistä, samoin kuin tiloilla, joilla lypsyjärjestelmään on kytketty tuotannonohjausjärjestelmä. Järjestelmä säätää muun muassa ruokintaa maitomäärän perusteella. Myös aktiivisuuden mittaus ja kiimanseurannan järjestelmät ovat usein tuotannonohjausjärjestelmien yhteydessä.

Muihin lypsyjärjestelmiin verrattuna robotti tekee toki muutakin: lypsää esimerkiksi automaattisesti erilleen maidot, jotka eivät täytä maidon laatuvaatimuksia. Robottien ohjelmistot laskevat paljon erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla yrittäjä voi seurata navetan päivittäisen toiminnan onnistumista. Järjestelmä lähettää yrittäjälle hälytyksiä hoitotöissä tärkeistä asioista.

Tieto pohjana johtamisessa ja suunnittelussa

Tuotosseurannan tunnuslukujen avulla voidaan tunnistaa tuotannon pullonkaulat. Sen avulla on mahdollisuus mitata, seurata ja verrata eri prosessien onnistumista omiin ja muiden tuloksiin.

Monesti muun muassa nuorkarjaprosessin toimivuus on este maitotuotoksen kasvulle. Mikä on meidän yrityksessämme vasikkakuolleisuus, hiehojen hedelmällisyys ja poikimaikä? Ollaanko tavoitellulla tasolla ja millaiset tulokset ovat muilla automaattilypsytiloilla?

Tätä tietoa tarvitaan, kun päätetään kehittää nuorkarjan tuloksia. Kun on päätetty, mitä muutetaan, tuotosseurannan tulokset kertovat, onko myös toiminta muuttunut haluttuun suuntaan.

Lehmäkohtaisten maidon analyysitulosten perusteella voidaan seurata ruokinnan tasapainoa.

Kausiraportista näkee pitoisuuksien lisäksi lehmäkohtaisen maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden välisen suhteen, jota voi hyödyntää ruokinnan tarkennuksessa. Lukemat antavat tietoa siitä, miten lehmät ovat rehua syöneet ja onko suunnitelma toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Solutulosten perusteella voidaan tehdä utareterveyteen vaikuttavat valinnat ja hoitosuunnitelma yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Jokainen solutulos tallentuu historiaan lehmäkohtaisesti ja on käytettävissä pohjatietona utareterveystyössä. Tuotosseurantatiedoista laskettava lehmän umpikausi puolestaan vaikuttaa keskituotokseen, rehunkulutukseen ja tätä kautta tietysti euroihin. Tuotosseurantatiedot ovat erittäin tärkeitä kaikkien tilojen terveydenhuollossa. ProTerveys-lomakkeella olevat tiedot ovat pitkälti tuotosseurannassa laskettuja tietoja.