Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kysy asiantuntijalta icon

Kysy asiantuntijalta

Mitä LEAN-palveluita ProAgria tarjoaa?

Lean-palvelumme tähtäävät johtamisen tehostumiseen keskittymällä ihmisten päivittäiseen johtamiseen. Tavoitteena on ymmärrys tilan tavoitteista ja niihin pääsemisestä. Leanillä on saavutettu mittausten mukaan hyviä tuloksia.

Viikkopalavereissa kirjataan ylös viikon työsuunnitelmat ja tavoitteet. Asiantuntijamme auttavat töiden suunnittelussa ja viikkopalavereiden käyttöönotossa.

KPI-Avain valiolaisille maitotiloille näyttää ajantasaisesti, miten tulokset kehittyvät ja saavutetaanko niitä. Asiantuntijamme auttavat KPI-Avaimen tavoitteiden asettamisessa ja tukevat tuottavuutta parantavissa ratkaisuissa.

Arvovirtakuvaus selkiyttää työtehtäviä ja vastuita sekä auttaa havaitsemaan työn tekemisen pullonkaulat ja hukat. Kuvauksessa puretaan eniten ongelmia tai toimimattomuutta aiheuttavat asiat ja muodostetaan uusi toimintatapa. Asiantuntijamme auttavat purkamaan nykytilan ja tukevat
uuden toimintatavan muodostamista.

Johtamisprofiilin avulla tunnistat itsesi, ymmärrät muita, mukaudut ja kommunikoit tehokkaammin.

Se avaa yrittäjien ja työntekijöiden toimintatyylien erilaisuuden helposti ymmärrettäväksi. Palveluna asiantuntijamme pitävät työpajoja ja niiden pohjalta tilakohtaisia analyysejä.

Johtamisen pienryhmissä työstetään Lean-välineillä johtamista ja tilan toimintoja tehokkaiksi ja karsitaan kaikki turha pois. Pienryhmissä saa tuekseen koko ryhmän kokemukset, tulokset ja ideat, jotka on helppo viedä soveltaen omalle tilalle.

Lean-asiantuntijamme ovat kouluttautuneet menetelmien ja työvälineiden käyttöön. Eri puolilla Suomea on hankkeita, joissa perehdytään Leaniin. Katso ProAgrian Lean-asiantuntijat www.proagria.fi/leanasiantuntijat

Teksti: Suvi Anttila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto