Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva: Valio Oy

Mitä jos Nasevaa ei olisi?

”Hyvin on pärjätty ilman Nasevaakin! - eikä niistä käynneistä ole meidän tilalle ollut mitään hyötyä, pelkkiä kuluja”. Tällaisen kommentin kuullessaan mieleen herää monta ajatusta.

Karjan kunnollista terveydenhuoltoa ja Nasevaa voisi verrata lasten rokottamiseen – vastuullisten toiminnasta hyötyvät kaikki. Myös ne, jotka eivät vielä kanna korttaan yhteiseen kekoon.

Terveydenhuolto on vastuullista ja tuottavaa työtä

Kunnollinen, suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö tuottaa AINA jotain positiivista. Sen avulla voidaan lähes kaikilla tiloilla kehittää karjan tuottavuutta tai estää tai vähentää eläinten sairastavuutta. Näin vähennetään lääkitsemisen tarvetta, hoitokuluja ja työtä.

Lääkitystarpeen väheneminen ja hallittu lääkekäyttö hidastaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen muodostumista.

Antibioottiresistenssin on arvioitu olevan yksi ihmiskunnan suurimmista uhkista ihan lähitulevaisuudessa.

Ensimmäiseksi: suuri tai laajakirjoinen antibioottien käyttö aiheuttaa murhetta karjaa hoitaville tai heidän läheisilleen. Bakteerit vaihtavat resistenssigeenejä ihan surutta eläimen ja ihmisen ihoilla ja suolistoon päästessään.

Resistenssit bakteerit voivat elää vastustuskyvyltään normaalin ihmisen elimistössä ilman mitään oireita, mutta sairastuttaa vakavasti vastustuskyvyltään vajavaisen: vauvan, vanhuksen, syöpäsairaan tai sairaalapotilaan. Kuluttajan lautaselle tai lasiin päätyvä tuote on turvallinen - kiitos varoaikojen ja raakamaidon testauksen.

Terveydenhuollolla voidaan saada eläinten olosuhteita ja hoitoa kehittämällä lisää maitolitroja tai vähentää eroon lypsyn tai sairastavuuden aiheuttamia maitotappioita. Voidaan hioa tilan toimintatapoja paremmiksi, jolloin poikkeamatilanteet ja niiden aiheuttama stressi, työ ja kustannukset vähenevät.

Kerran vuodessa vai useammin?

Kunnollinen terveydenhuoltotyö alkaa nykytilanteen tarkastelulla, tavoitteiden asettamisella ja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavien käytännön toimenpiteiden pohtimisella; terveydenhuoltosuunnitelman tekemisellä. Yhdessä sovitaan mitä tehdään, kuka tekee ja milloin, sekä miten etenemistä seurataan.

Vuodeksi asetettuja tavoitteita ei saavuteta seuraamalla niitä vain kerran vuodessa. Säännöllisillä käynneillä tarkastellaan laaditun terveydenhuoltosuunnitelman toimivuutta. Sitä, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suhteen riittävästi. Suunnitelmaa kannattaa muuttaa jos se ei tunnu toimivan!

Samalla käynnillä hoidetaan nupoutukset, tarkastetaan tiineet, kiimattomat, valuttelevat, jne. Toimitaan kustannus- ja aikatehokkaasti, kun käynnillä hoidetaan useampia ei-kiireisiä tapauksia ja toimenpiteitä. Tarkastetaan myös lääkekirjanpito, jos tilalle luovutetaan lääkkeitä tulevien sairastapausten varalle. Tilanne dokumentoidaan Nasevaan muun tekemisen ohessa.

Ilman Nasevaa emme ole uskottavia

Ilman Nasevaa meillä ei olisi yhteistä terveydenhuollon tietovarastoa. Emme voisi kertoa hyvistä valiolaisista toimintatavoista uskottavasti kenellekään. Yrityksen omiin väittämiin ei luoteta, ellei asioita voida todistaa luotettavasti, mieluummin ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Tässä asiassa terveydenhuoltoeläinlääkärit tekevät omistajayrittäjille arvokasta työtä, kun jaksavat laittaa numerot kohdilleen Nasevan vuosikäynneillä.

Ilman Nasevaa tietäisimme vähemmän karjojen terveydestä. Emme esimerkiksi tietäisi sitä, millä tiloilla esiintyy hankalia tarttuvia tauteja ja vastuullisuus eläinten siirtelemisessä jäisi jokaisen yksittäisen yrittäjän ja eläinlääkärin omantunnon varaan. Yrittäjä ja eläinlääkäri tallentaisivat sen minkä parhaaksi näkevät, kukin haluamallaan tavalla. Meitä kun on moneksi, niin yhden vastuuton toiminta voisi aiheuttaa murhetta useille vastuullisille.

Ihmiset ratkaisevat

Naseva on terveydenhuollon työväline. Se ei ole täydellinen, mutta riittävän hyvä. Valitettavasti Naseva toimii joillekin tekemättä jättämisen tekosyynä. Mutta ihmisethän ne päättävät kuinka hyvin he terveydenhuoltoa tekevät ja miten erilaisia työvälineitä ja tietoja hyödyntävät. Eihän vastuuttomasta toiminnasta voi syyttää tietokoneohjelmaa?

Jos kokee, ettei terveydenhuollosta ole itselle mitään hyötyä, niin kannattaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan syitä.

Miksi ei ole? Miten käyntiin varattu aika on hyödynnetty? Onko itseltä tai yhteistyökumppanilta puuttunut motivaatiota tai osaamista asioiden kehittämiseksi? Vai eivätkö ”kemiat ole kohdanneet”?

Vai puuttuuko laajempi ymmärrys terveydenhuollon hyödyistä - oman karjan, Valion, koko Suomen tai jopa globaalin tason?

Keskustellaan asioista, haetaan yhtenen ymmärrys, ja:

Puhalletaan yhteen hiileen valiolaisten omistajayrittäjien, ja meidän kaikkien ihmisten edun vuoksi!