Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Elintarvikkeiden laatu ja eettinen tuotantotapa ovat yhä keskeisemmässä roolissa, kun kuluttajat tekevät ostopäätöksiä. Kansainvälisille asiakkaille on tärkeää, että tuotantoketjumme on dokumentoitua, valvottua ja siksi luotettavaa. Kuva: Rami Hanafi

Mitä asiakas odottaa maidontuotannolta?

Valion strategian mukaisesti yritys hakee kasvua uusilta markkinoilta ympäri maailmaa: silloin valiolainen maidontuotantotapa on yksi tärkeä keino erottua edukseen.

Elintarvikkeiden laatu ja eettinen tuotantotapa ovat yhä keskeisemmässä roolissa, kun kuluttajat tekevät ostopäätöksiä tai tuotteiden hinnoista neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Raakamaidon hygieeninen laatu on edelleen arvokas asia, mutta sen lisäksi ihmisten, eläinten ja tilaympäristön hyvinvoinnin merkitys on korostunut.

Valvotusta tuotannosta kilpailuetua maailmalla

Asiakkaiden mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän raaka-aineiden toimittajiin asti. Tuotteessa käytetyn raaka-aineen tulee olla jäljitettävissä ja toimintatavat on pystyttävä todistamaan dokumentoinnin avulla. Tiedon pirstaleisuus on haaste: vaikka tieto on olemassa, ei se ole aina riittävän kattavasti käytettävissä. Tällainen olemassa oleva mutta heikosti saatavilla oleva tieto, on esimerkiksi eläinten hyvinvointituen valitut toimenpiteet Valioryhmän maitotiloilla.

Maitotilayrittäjä dokumentoi ja pitää kirjaa monista maataloustuotannon yksityiskohdista etenkin lainsäädännön ja tukipolitiikan velvoittamana.

Suomalainen kirjattu ja valvottu elintarviketuotanto pitäisikin kääntää vahvemmin kilpailueduksi.

Yksityiskohtainen kirjanpito voi turhauttaa, mutta ulkomaalaisen asiakkaan näkökulmasta tuotantoketjumme on hyvin valvottua ja siksi luotettavaa.

Todistettu eläinterveys rahan arvoinen asia

Eläinten terveys ja vähäinen lääkitystarve ovat yksi parhaimmista kilpailueduistamme. Vaarallisia tarttuvia tauteja ei ole ja eläimiä lääkitään maltillisesti. Yhä useammin asiakkaat edellyttävät, että eläinten terveystiedot dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään. Näin voidaan todistaa, että eläinten terveyttä seurataan ja kehitetään niin yksittäisessä karjassa kuin koko Valioryhmässäkin.

Naseva-järjestelmään kuuluu noin kaksi kolmesta Valioryhmän yrittäjästä. Tulevaisuudessa Nasevan merkitys korostuu entisestään. Mitä kattavammin Valioryhmän eläinten terveys voidaan Nasevan ansiosta todistaa, sitä paremmin voimme vakuuttaa asiakkaat tuotantoketjun laadusta. Nasevaan kerätään myös eläinten hyvinvointiin, esimerkiksi laiduntamiseen, liittyvää tietoa.

Nupoutustavassa vielä kehitettävää

Eläinten hyvinvointi on yksi yleisimmistä kuluttajakysymysten aiheista. Yhä useampi ostaja vaatii rauhoituksen ja kivunlievityksen kivuliaiden toimenpiteiden, kuten nupoutuksen, yhteydessä: tästä poikkeava toimintatapa voi johtaa kielteiseen ostopäätökseen.

Nasevaan kuuluvista Valioryhmän tiloista jo noin 90 prosenttia nupouttaa vasikat rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä käyttäen. Luku sisältää myös sellaiset karjat, joissa nupoutusta ei käytetä ollenkaan. Arvioilta noin 10–30 prosenttia Valioryhmän tiloista ei käytä kivunlievitystä nupoutuksessa. Kaikissa muissa Pohjoismaissa ja osassa Euroopan maissa nupoutus ilman kivunlievitystä on lain mukaan kiellettyä.

Myös työntekijät huomioidaan

Ihmisten hyvinvointi ja työturvallisuus esiintyvät melko usein asiakkaiden kysymyksissä. Lähtökohtana on, että kaikki maitotilan työntekijät on perehdytetty työtehtäviinsä ja heidän toimintatapansa noudattaa hyvää valiolaista maidontuotantotapaa.

Maitotilalla tulisi olla kirjalliset työohjeet tärkeimmistä työvaiheista jokaisen työntekijän käytettävissä. Erityisesti kemikaalien, kuten kasvinsuojeluaineiden ja pesuaineiden, turvallinen käsittely on asiakaskyselyiden kestoaihe.

Ympäristövaikutukset esillä

Kuluttajat ovat kiinnostuneita myös kasvinviljelyyn liittyvistä kysymyksistä: usein kysymykset koskevat ravinteiden sallittuja käyttömääriä, kasvinsuojeluaineiden käyttöä tai yksinkertaisesti mitä rehukasveja suomalaisilla maitotiloilla viljellään. Tiettyjä asiakasryhmiä kiinnostaa, miten Valioryhmässä huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Esimerkiksi laiduntaminen ja alkuperäisrodut ovat osa suomalaisen maidontuotannon monimuotoisuutta.