Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Eläinlääkäri icon

Eläinlääkäri

Miltä näyttää penisilliinin saatavuustilanne?

Penisiliinivalmisteiden saatavuudessa on tällä hetkellä vakavia ongelmia. Tämä johtuu siitä, että vaikuttavasta aineesta on pulaa Euroopan laajuisesti. Häiriötilanteen arvioidaan jatkuvan alkuvuoteen 2016 ja se koskee Suomessa erityisesti pistoksina annettavia penisilliinejä. Toistaiseksi utareensisäisesti annettavia valmisteita on saatu maahan riittävästi.

Suomessa yli 80 prosenttia kaikista pistoksina annettavista mikrobilääkkeistä on penisilliiniä, joten tilanne on meille hyvin haasteellinen. Penisilliinivalmisteiden maahantuojat ja myyntilupien haltijat tekevätkin yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikin tavoin, jotta lisäeriä saataisiin riittävästi maahan ja vältyttäisiin valmisteiden loppumiselta kokonaan. Joitakin lisäeriä on maahan myös saatu ja lisää saadaan toivon mukaan syksyn aikana. Tämä varmistaisi, että penisilliini-injektiot eivät loppuisi kokonaan.

Velvoitevarastojen käyttöä rajoitettu

Penisilliinivalmisteet kuuluvat Suomessa huoltovarmuuden piiriin. Valmisteita on velvoitevarastointisäännösten perusteella oltava varastoituna kolmen kuukauden normaalikulutusta vastaava määrä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi alkukesästä päätöksen, jossa on määritelty käyttökohteet, joihin eläinlääkärit saavat hankkia penisilliiniä velvoitevarastosta. Käyttörajoituksilla on pyritty vähentämään kulutusta niin, että penisilliiniä riittäisi kaikkein tärkeimpiin käyttötarkoituksiin koko häiriötilanteen ajan. Velvoitevarastorajoituksien mukainen käyttö alkoi heinäkuussa.

Penisilliinivalmisteet kuuluvat Suomessa huoltovarmuuden piiriin.

Rajoituksilla keskeisten penisilliinivalmisteiden käyttö on rajattu vain märehtijöihin, sikoihin ja hevosiin. Naudoilla käyttörajoitukset ovat esimerkiksi seuraavia: Eläinlääkärien on harkittava utaretulehduksia hoitaessaan, onko mahdollista hoitaa tautitapaus vain penisilliiniä sisältävillä utaretuubeilla ja mahdollisella tukihoidolla ilman penisilliini-injektioita. Vakavaoireisissa tapauksissa penisilliinin pistoshoitoa on edelleen mahdollista käyttää. Sorkkavälin ajotulehduksissa eläinlääkärin tulee käyttää ensisijaisesti tetrasykliiniä. Vasikoiden napatulehduksien ja niveltulehduksien hoidossa käytetään penisilliinin sijasta aminopenisilliinejä tai tetrasykliinejä.

Joitakin korvaavia valmisteita joudutaan käyttämään ohjeannoksia suuremmilla annoksilla ja pidempinä kuureina. Eläinlääkärin on tällöin määrättävä pakkauksen merkintöjä pidempiä varoaikoja. On tärkeää noudattaa eläinlääkärin määräämää varoaikaa ja testata maidon jäämät vasta varoajan päättymisen jälkeen.