Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kuva: Taina Voutilainen

Miljoona litraa yksillä harteilla

Maitotila on usein perheyritys. Miten yrittäjät pärjäävät kasvavan karjakoon kanssa niin, että suurikin karja voidaan hoitaa perheen voimin?

Kun yrittäjäpari hoitaa lypsykarjatilaa, on navettaan käytettävissä enää yhden ihmisen työpanos, kun toisen resurssi kuluu pelto- ja paperitöissä.

Investoinneillaan yrittäjät haluavat joustoa arkeen. Robottilypsy on tuonut sitä osalle tiloista. Jos kuitenkin halutaan edelleen lypsää lehmät itse, onko joustosta pakko tinkiä? Miten suunnitellaan navetta niin, että miljoona litraa voidaan tuottaa yhden henkilötyövuoden turvin?

Kun eläimellä on mahdollisuus levätä ja syödä, se tuottaa. Se tarvitsee myös tilaa huolehtiakseen itsestään ja pysyäkseen terveenä. Terveen lehmän hoitoon ei hupene ylimääräistä aikaa.

On ensiarvoisen tärkeää, että lehmän ulottuvilla on huippulaatuista säilörehua: lehmän ei pidä joutua kilpailemaan rehusta vaan sen on voitava keskittyä tuotantoon.

Jokaiselle eläimelle tulee varata hyvin kuivitettu makuupaikka ja riittävästi tilaa syödä. Kun eläimet saavat olla rauhassa, ne pitävät myös itsensä puhtaina.

Eläinten siirtelyyn tulee varata tilaa niin, että ne siirretään ryhmänä kapeammasta tilasta leveämpään. Näin ei synny sumppuja eivätkä lehmät likaa itseänsä. Tämä vaikuttaa merkittävästi lypsyhygieniaan ja siihen, kuinka kauan asemalla kuluu aikaa.

 

Lehmä saisi viettää lypsyllä vuorokaudessa aikaa korkeintaan puolitoista tuntia. Tätä on käytetty usein ohjenuorana aseman kapasiteetin mitoituksessa. Pienessä ja suuressa karjakoossa voi helposti tulla kapasiteettivirhe ihmistyön osalta.

Yksi ihminen voi lypsää terveet lehmät tehokkaasti kiireettä 16- ja jopa 24 -paikkaisella asemalla (2*8–12). Tämä edellyttää, että eläimet pystyvät pitämään itsensä puhtaina pihatossa.

Huomiota vaativat eläimet tulee ottaa omaksi osastokseen, johon mahtuu kerrallaan sen verran eläimiä, kun asemalla on lypsypaikkoja. Jos paikat täyttyvät yli, on selvitettävä, miksi, ja syihin on puututtava.

Lypsyhygienia tehdään pihatossa. Vesisuihkulla ei pestä utareita tehokkaassa lypsyssä, koska utareiden kuivaus vie kaiken tehon lypsytyöstä ja lisää utaretulehdusriskiä.

Esikäsittelyn tarkoitus on varmistaa oksitosiinin eritys lypsyä varten. Alkusuihkeilla varmistetaan maidon laatua ja utareterveyttä.

Kun yksi ihminen lypsää, on kokoomatila ehdoton. Suunnittelussa tulee miettiä kokoomatilan ja käytävätilojen yhdistämistä, koska niin säästyy merkittävästi neliöitä ja saadaan eläimille tuttu käsittelytila.

Toisen henkilön apu helpottaa, kun eläimiä siirretään. Avuksi on kuitenkin saatavissa tekniikkaa, ja erotteluportit ovat käytettävissä myös asemalypsyssä. Erottelutila on suunniteltava oikein paluureitin varrelle.

Jos tilat ovat väljät, rauhallinen hoitaja mahdollistaa eläinten siirrot myös yksin. Silloin kannattaa harkita lukkoparsia.

Aamulla navettarutiineita on paljon ennen lypsyn aloittamista – ne on syytä miettiä tarkkaan. Muun muassa vasikoiden hoitosuositukset ovat muuttuneet merkittävästi muutaman viime vuoden aikana.

 

Seosrehuruokinnan edut ovat merkittävät ja ruokinnan toteutukseen vaikuttaa moni asia. Jos kaikki eläimet ovat samassa navettatilassa tai ruokinta muuten koneistettavissa,
erillisruokinta voi olla monesti tehokkain tapa. Pienkuormaaja ja ruokintakioskit ovat varteenotettava vaihtoehto yli sadan lehmän karjassa niin työn tehokkuuden kuin tuotannonkin näkökulmasta.

Ruokintapöydän tulee aina olla suora eikä siinä saa olla korkeuseroja. Pienkuormaajaa käytettäessä joudutaan ajamaan pöytää edestakaisin useaan otteeseen, jolloin siinä ei saa olla hidasteita. Ruokintapöytä tulee olla riittävän leveä, jotta työskentely sujuu tehokkaasti. Silloin pöytä saadaan puhdistettua myös tehokkaasti koneella.

Ruokintaan on olemassa tekniikkaa ja automaatiota. Näiden huollosta on pidettävä kiinni, jotta ei tule isoja vahinkoja ja laitteesta saadaan se tavoiteltu hyöty. Huoltoa varten on laitteiden ympärillä oltava tilaa, ja laitteet on puhdistettava säännöllisesti.

 

Jotta yksi henkilö selviäisi töistä yksin, uusi navetta pitää suunnitella niin, että työt voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä koneella. Joitakin töitä tehdään kuitenkin käsin, ja siihen tarvitaan tehokkaat työvälineet.

Käytäviä tulisi olla mahdollisimman vähän, mutta niiden tulee olla riittävän leveitä, jotta puhdistus onnistuu helposti ja nopeasti. Työvälineillä pitäisi pysytä siivoamaan tehokkaasti, kuten painepesurilla tai paloletkulla.

Käytävät ja ovet kannattaa suunnitella suorassa linjassa. Niistä on mahduttava kulkemaan kottikärryjen kanssa sekä kahta ämpäriä tai vaikka pesuainekanisteria kantaen. Kulmiin liittyy aina riski vahingolle, kun töitä tehdään tehokkaasti: ämpäristä läikkyy tai liukkaalla lattialla kaadutaan.

Siivous on osa tehokasta työtä ja työturvallisuutta. Se on pystyttävä tekemään kiireisimpänäkin päivänä ilman pohdintaa, ehdinkö ja viitsinkö tänään?