Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kysy asiantuntijalta icon

Kysy asiantuntijalta

Mikä on maitotilallisen itsearviointi?

Valiomaidon laatujärjestelmää uudistetaan alkutuotannossa niin, että siinä huomioidaan Valion vastuullisohjelman vaatimukset. Nyt uudistetaan laatusopimus ja -hinnoittelu sekä tuotantotapaohjeet ja Maitotilaopaste.

Tilojen laatuarvioinnit muuttuvat: maitotilalle tehdään jatkossa tuotantoneuvonnan kehityskäyntejä ja lisäksi tila arvioi toimintaansa itsearvioinnin avulla. Tilakäynneillä keskitytään yhä enemmän maitotilan omiin tavoitteisiin ja kehittämiseen. Myös eläinlääkärin tekemät terveydenhuoltokäynnit lasketaan mukaan kehityskäynteihin.

Itsearviointi on osa Valion vastuullisuusohjelmaa. Sen avulla maitotilayrittäjä arvioi oman tilansa toimintaa.

Uudistetun Valman Omat tiedot -kohtaan tulee tämän vuoden aikana itsearviointilomake, jonka täyttämiseen tulee tilalle automaattinen pyyntö.

Täytettyään lomakkeen hyväksytysti voi saada uuden vastuullisuuslisän. Vastuullisuuslisä on ensi vuoden alusta 1 senttiä litralta maidon perushinnan päälle.

Vastuullisuuslisän saaminen edellyttää tilalta muun muassa vuosittaista eläinten terveydenhuoltoa, vasikoiden nupouttamista rauhoitettuna ja kivunlievitystä käyttäen sekä säännöllistä sorkkahoitoa. Tilan tiedot saadaan Naseva-järjestelmästä.

Itsearviointilomakkeen kysymykset pohjautuvat uusiin tuotantotapaohjeisiin, jotka ovat Valmassa. Tuotantotapa-ohjeiden avulla Valion asiakkaille voidaan osoittaa, että koko maidontuotantoketjussa on hyvät toimintamallit.

Ohjeissa on kuvattu parhaat tiedossa olevat maidontuotanto-tavat, ja niiden avulla valiolainen maitotilayrittäjä tietää hyväksyttävät ja riittävät maidontuotannon vaatimukset.

Ohjeissa on myös lainsäädännön vaatimukset sekä Valion omat tuotantotapavaatimukset ja -suositukset. Nämä ohjeet korvaavat nykyisen Maidon laatukäsikirjan.

Tuotantotapaohjeet on ryhmitelty neljään eri kokonaisuuteen, joista jokaisesta on poimittu kysymyksiä itsearviointilomakkeelle: maidon laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi, ympäristö- ja luonnonvarat sekä riskienhallinta.