Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Mikä meille on tärkeää?

Valioryhmä tarjoaa omistajayrittäjilleen tehokkaasti tuotettuja palveluita. Kotimainen maidontuotanto tarvitsee käyttöönsä kaikki keinot, joilla varmistamme suomalaisen maidontuotannon kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla.

Venäjän rajan sulkeutuminen elokuussa 2014 aiheutti kotimaan maitomarkkinoilla ennen näkemättömän turbulenssin
– sellaisen, jota maitotilayrittäjät tai Valioryhmässä työskentelevät eivät olleet aiemmin kokeneet. Se oli tavallaan viimeinen korsi, joka katkaisi kamelin selän ja johti tilanteeseen, missä nyt olemme.

Merkkejä muutoksesta oli olemassa jo aiemmin: Kiinassa ostokäyttäytyminen oli muuttunut, maailmalla jauhevarastojen määrä kasvoi ja ostot pienenivät. Hinnat lähtivät laskuun jo ennen Venäjän kriisiä, kotimainen ostovoima väheni ja muutos kulutuskäyttäytymisessä näkyi.

Vahvat kuluttajatuotteet säilyttävät hintansa

Maailmanmarkkinahintojen muutokset menevät oman sisäisen logiikkansa mukaan. Kasvava maidon määrä Europan unionin alueella sekä odotukset kasvun jatkumisesta yhdessä Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maitomäärien kasvun kanssa heiluttavat hintoja. Pitkän aikavälin arvioissa uskotaan kuitenkin maidon kulutuksen kasvun nielevän kasvavat tuotantomäärät.

Markkinahintojen vaihtelut ovat merkki tuotannon ja kulutuksen kasvun epätahdista. Tämäntapaiseen syklisyyteen on meidän Suomessakin totuttava. Maailmanmarkkinahintojen merkittävä vaihtelu ei ole kovin vanha ilmiö, ja lisäksi meidän suuri myyntimme Venäjällä tasasi aiemmin hintavaihteluiden vaikutuksia.

Vahvat kuluttajatuotteet säilyttävät hintatasonsa aina paremmin kuin kaupan merkit tai teollisuustuotteet. Hintojen vaihtelu tulee jatkossa heijastumaan myös tilityshintoihin eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet, tähän on opittava ja osattava mitoittaa investointien laskelmat.

Kotimainen ruoka arvostetumpaa kuin koskaan

Kotimaassa kaupan rakennemuutos on kiihdyttänyt taistelua markkinaosuuksista ja kasvanut käyttötavaroiden nettikauppa on johtanut historialliseen tilanteeseen, missä vähittäiskaupan myynti on laskenut alkuvuonna aiempaan verrattuna. Kauppa
on halunnut jo pitkään kasvattaa omien merkkiensä myyntiä, ja Venäjän kriisi ja siitä johtunut Valion tilapäinen ahdinko yhdessä kilpailuviraston päätösten kanssa toi kaupoille Tami Tammisen lanseeraaman ”momentumin”.

Kaupan merkkien kasvu kuluttajatuotteiden bulkkituotteessa eli perusmaidossa on ollut ennätyksellisen nopeaa. Vahvoissa brändeissä kuten Oivariini® tai Oltermanni® ei vastaavaa kaupan merkkien kasvua ole ollut. Vähittäiskaupan laskenut myynti on johtanut kaupparyhmien väliseen voimakkaaseen markkinaosuustaisteluun.

Ristiriitaista on, että juuri nyt kun kotimainen ruoka on ehkä arvostetumpaa kuin koskaan aiemmin, ABC-ketju on päättänyt siirtyä kotimaisen lihan käyttöön, S-ryhmän Kotimaista-sarja menestyy ja Arla pyrkii häivyttämään tanskalaisen omistuksen viestinnässään, niin hintataso on alempana kuin koskaan!

Ainutlaatuiset Valioryhmän palvelut

Valion omistajaosuuskunnista on siirtynyt joitakin tuottajia kilpailijoiden leiriin paremman hinnan toivossa. Siten ahdingossa oleva tuottaja on saanut väliaikaista helpotusta elämäänsä.

Jos katsoo pitemmällä tähtäimellä, Valioryhmä tarjoaa kuitenkin runsaasti sellaisia palveluita, joiden arvon huomaa parhaiten vasta sitten, kun niitä ei enää ole. Valioryhmän laboratoriopalvelut ovat maailmanluokkaa – maailman parhaat – voidaan sanoa. Niiden avulla pystyy kehittämään kestävästi maidontuotantoa tilallaan.

Valioryhmän palveluiden kautta on saatavissa sellaista etua, mitä muut eivät voi tarjota.

Myös muut palvelut, jotka liittyvät esimerkiksi rehuntuotantoon, eläinten hyvinvointiin tai muuhun tilan kehittämiseen, ovat hyvin korkeatasoisia. Jos tilalla aiotaan tuottaa maitoa kannattavasti ja pitkään, on Valioryhmän palveluiden kautta saatavissa sellaista etua, mitä muut eivät voi tarjota.

Meidän kaikkien on käärittävä hihat ja luotava sellaiset olosuhteet ja toimintamallit, joiden
avulla suomalainen maidontuotanto kestää ja
pärjää kilpailulle. Kotimaisen maidontuotannon jatkuvuuden kannalta suurin kisa ei ole maan rajojen sisällä, vaan siinä miten maidontuotantomme pärjää eurooppalaiselle tuotannolle. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua.