Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Metoderna att korrigera marknadsläget för mjölk snart förbrukade

Det syns inte ännu heller några tecken på återhämtning inom mjölkmarknaden. Den största orsaken till lågkonjunkturen på mjölkmarknaden är den minskade efterfrågan från Kina och Rysslands fortsätta motsanktioner, men den okontrollerade ökningen av mjölkproduktionen i EU är en minst lika stor orsak. Det finns inte längre många åtgärder att ta till för att dämpa produktionen och lindra producenternas trångmål.

Det instrument man nu tagit till i den gemensamma jordbrukspolitiken är att tillfälligt och på frivillig väg begränsa mjölkproduktionen och att öka interventionsuppköpen av fettfritt mjölkpulver och smör.

Den frivilliga begränsningen av mjölkproduktionen har gjort det möjligt att ge producentorganisationerna eller andelslagen rätt att gemensamt begränsa produktionen utan att det strider mot konkurrenslagstiftningen. Undantaget är temporärt, och gäller bara en månad. Enligt preliminära uppgifter är intresset för att begränsa produktionen verkligt litet. I Portugal har andelslagen gemensamt beslutat att begränsa mottagningen av mjölk till fjolårets nivå, men i de andra EU-länderna saknas motsvarande starka engagemang.

Tvärtom meddelar de länder som kraftigt utökat sin produktion, såsom Holland, Danmark, Irland och Stor-Britannien, att de minsann inte går med på några åtgärder som begränsar produktionen. Frankrike har beslutat gå med om alla andra också gör det. Producenterna i Tyskland är tydligen försiktigt intresserade av att begränsa produktionen, men för att bestämmelsen ska kunna genomföras måste lagstiftningen ändras, vilket kan göras tidigast i juni.

Mjölkproduktionen i EU ökade i fjol med över två procent. Nu är takten högre, eftersom det i januari-februari har producerats 1,2 miljarder kilo mera mjölk än motsvarande tid året före. Visserligen hade man då ännu kvoterna kvar, och många länder höll igen med sin produktion. De länder som producerar mest ”tilläggsmjölk” är Holland, Tyskland, Polen, Irland och Frankrike, men Spanien, Italien, Stor-Britannien och Belgien kommer inte långt efter. Det produceras överlag mycket mera mjölk än förut. När bara Portugal förbundit sig att frivilligt begränsa produktionen kommer mjölkkrisen nog inte att lätta ännu på länge.

I den andra ändan, nämligen på marknaden, är det också svårt att korrigera situationen. EU har understött lagringen av produkter med hjälp av stöd för privat lagring. Men marknaden har inte börjat dra bättre under tiden, så åtgärden har inte lett till något annat än att lidandet skjutits upp. En annan åtgärd med direkt verkan är att köpa in smör och fettfritt mjölkpulver till EU:s interventionslager. Aktörerna har inte ännu sålt ett enda kilo smör till intervention, men under våren har det sålts rekordmycket fettfritt mjölkpulver, så man beslöt att som en krisåtgärd dubblera den maximala uppköpsmängden. Också det taket antas uppnås på några månader. Pulvret hålls i lager tills mjölkmarknaden lättar, och efter det ska det säljas på marknaden för olika ändamål.

Några andra medel finns just inte. Verktygslådan är i det närmaste tom på instrument som kunde hjälpa upp situationen. Promotions- och skolmjölksstöd är långsiktiga åtgärder, exportstöd kan inte längre betalas i EU. Nya metoder, som att öka marknadens transparens, gallra ut ojusta handelssätt, påverka marginalerna för aktörerna i matkedjan, införa försäkringar, futurer osv. diskuteras i Bryssel av en arbetsgrupp på hög nivå.

Det är klart att ingen av de åtgärderna kommer att vara lika effektiv som en begränsning av överproduktionen.

Den frivilliga och temporära begränsningen av överproduktionen kommer att visa sig vara ett fåfängt försök att styra upp situationen på marknaden. Det ska bli intressant att se vad rådet och kommissionen kommer att göra härnäst, när den frivilliga produktionsbegränsningen inte fungerar och lagren av fettfritt mjölkpulver växer okontrollerat.