Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mer fakta i diskussionen


Miljöorganisationerna skuldbelägger obekymrat husdjursproduktionen och vill styra matkonsumtionen till vegetabilisk föda. De styrmedel man föreslår är skatter på kött och mjölk och omfördelning av jordbruksstöden från animalieproduktion till växtproduktion.

I den här diskussionen blandas fakta med fiktion. I Finlands naturförhållanden där vallen växer bra är en vallbaserad mjölk- och köttproduktion en livsmedelsproduktion som är ytterst motiverad och även hållbar ur miljö- och klimatperspektiv - för att inte ens tala om de näringsmässiga aspekterna.

Diskussionen om vår mat är nu kanske hårdare än någonsin.


För det andra har konsumenternas matvanor de facto förändrats mindre än vad man kunde tro på basis av den offentliga diskussionen. Köttkonsumtionen har hållits på samma nivå som tidigare och konsumtionen av fjäderfäkött har till och med ökat. Störst har förändringen varit när det gäller flytande mjölkprodukter, där konsumtionen gått ner globalt. Under de senaste åren har konsumtionen av flytande mjölkprodukter minskat med fem procent per år i Europa och med tre procent per år i USA. Finland hör fortfarande till världstoppen när det gäller att dricka mjölk, men på de senaste åren har konsumtionen följt den globala trenden och minskat också hos oss.

Försäljningen av produkter som ersätter mjölk är fortfarande blygsam, men på global nivå har försäljningen av mjölkersättningsprodukter de senaste åren ökat i en årstakt på åtta procent. Trots det förväntas efterfrågan även på mjölk öka med 2,5 procent per år, när konsumtionen på utvecklingsmarknaderna i Asien och Afrika växer. När marknaderna för mjölkprodukter geografiskt förflyttas allt längre bort, måste en allt större del av mjölkprodukterna förädlas till en form med lång hållbarhet.


OP-gruppens tidigare generaldirektör Reijo Karhinen publicerade i februari sin rapport som syftar till att öka jordbrukets företagarinkomst. Också Valios styrelse har efter att rapporten publicerats haft ett möte med Karhinen och fört en djupgående och god diskussion om de frågor som kommit fram under utredningen. Att öka företagarinkomsten med de 500 miljoner euro som satts som mål kommer inte att vara lätt, och det kräver insatser av hela matkedjan.

För att livsmedelsproduktionen i Finland ska bevaras på sikt måste vi ha en lönsam primärproduktion. Valio inledde redan för ett år sedan sitt effektiveringsprogram Projekti #2021, som syftar till att höja mjölkintäktens nivå.


Balansen mellan efterfrågan och utbud på mjölkmarknaden har en central inverkan på mjölkens producentpris. Något som var mycket bra för balansen var att EU:s interventionslager av mjölkpulver kunde tömmas i början av året, vilket har stimulerat priset på fettfritt mjölkpulver globalt.

Den långa perioden av torka och hetta i mellersta och norra Europa i fjol somras bromsade upp mjölkflödet under hösten och vintern, och minskade utbudet betydligt. I vår har vädret i Europa varit mycket tjänligt, gräset växer på betena och vi väntar med spänning om mjölkmarknaden ska hållas i balans under vårens produktionstopp eller om mjölken i Europa ska svämma över sina brädder.

Oavsett vad som händer på mjölkmarknaden fortsätter Valio med sina effektiveringsåtgärder som syftar till att öka skillnaden till det europeiska medelpriset.