Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Matdiskussionens färgglada symfoni

Valio tillverkar mjölkprodukter som globalt sett är lyxklass , av mjölkråvara som är fri från GMO och producerad utan soja och onödig antibiotika. Maten i Finland är förmånligast i Norden (Källa: Eurostat, 2015), så vi hoppas att människorna i framtiden allt mer ska börja värdesätta matens kvalitet.

Valios konkurrensfördelar både i Finland och på exportmarknaderna är specialprodukter och -koncept som främjar välmåendet och EU:s renaste mjölk. Till spetsprodukterna hör de laktosfria Valio Eila® -produkterna, och de magvänliga Valio Gefilus® -produkterna som innehåller världens mest utforskade mjölksyrabakterie. Man har också börjar kommersialisera konceptet Maitosuola ValSa® I Finland fortsätter man med att utvidga urvalet av mer sockerfattiga mellanmål, när den nya mellanmålsfabriken i Riihimäki tas i bruk i år. Valio introducerade i fjol 126 nyheter på marknaden.

Under år 2016 lade Valio grunden för en lönsam tillväxt på exportmarknaden. Trots att Valio Oy:s omsättning under år 2015 minskade med 4,7 procent till 1 638 miljoner euro, ökade omsättningen hos Valio Oy:s dotterbolag i närmarknaderna: i Ryssland med fem, i Baltikum med nio, i Sverige med fyra och i Danmark med 11 procent. Det är ett krävande jobb att öppna nya lönsamma exportmarknader för konsumentproduktioner och -koncept, där vi konkurrerar med mångdubbelt större globala varumärken. Men arbetet går framåt, både med hjälp av våra dotterbolag som gjort ett gott arbete och med vår egen exportorganisation.

Idag talas det mycket om mat, och inget synsätt verkar vara främmande i diskussionen. Som bäst är mat- och näringsdiskussionen som en färgsprakande smaksymfoni, som värst är det svart-vita åsiktsmotsättningar och tillspetsade kommentarer, ja till och med hatprat.

Det är bra att vi talar om maten, för samtidigt ökar den allmänna kunskapsnivån om livsmedelskedjan.

Matdiskussionen förknippas också med klimatförändringen, som är ett stort och mångförgrenat tema - och politiskt extremt viktigt. Det är svårt att ta till sig helheten, och klimateffekternas mätmetoder är inte alltid jämförbara.

Det är ändå klart, att en kombinerad kött- och mjölkproduktion som baserar sig på inhemsk vallproduktion, där det inte används soja och som är resurssnålt, är ett mindre natur- och klimatbelastande alternativ än motsvarande produktion i många andra länder.

Vi i Valiogruppen arbetar för att utveckla mjölkproduktionen och -förädlingen så att både människorna, produktionsdjuren och miljön mår bättre, ett exempel är bioanläggningen i Nivala som nu planeras. Vi producerar högklassig mat på ett ansvarsfullt sätt, mat som tryggar Finlands matförsörjning också i en kris. Kvalitetskedjans existens märks först när kedjan brister. Det visade krisen med det brasilianska köttet för en tid sedan.

Valio valdes igen till Finlands bästa varumärke när det gäller ansvarsfrågor (Sustainable Brand Index™, 2017). När vi handlar ansvarsfullt gör vi vårt arbete högklassigt, rätt och utan att pruta på reglerna, men ansvarsfullhet innebär också, att vi berättar öppet och korrigerar eventuella fel om det sker ett misstag.

Med önskan om en smakrik, närande, öppen och färgrik matvår.