Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Många möjligheter att lära nytt


Valio Primärproduktion började i början av april arbeta med en en förnyad organisation. Omställningarna är följden av den effektivering av verksamheten och de nya arbetsbeskrivningar som samarbetsförhandlingarna medförde. Också för mig blev det stora förändringar, när jag fick tillträda som primärproduktionsdirektör från början av april.

De nya utmaningarna och det ökade ansvaret kräver anspänning och nylärande om saker som generationsväxlingar, ladugårdsinvesteringar, och sist men inte minst om de nya och krävande arbetsuppgifterna.

Gemensamt för allt detta är att det krävs kunskap om den ständigt föränderliga omvärlden och en realistisk uppfattning om de materiella och immateriella resurser som finns tillgängliga för att man ska lyckas.

Valio Primärproduktions största styrka och viktigaste resurs är de kunniga människorna.

Målet är att fortsättningsvis öka takten och effektivera samarbetet med andelslagen, för att det ska gå så bra som möjligt för Valiogruppen och mjölkgårdsföretagarna.
 

När jag skriver detta är det strax riksdagsval och snabba vändningar har ju inte saknats i politiken på senaste tid. Flera stora reformer får nu övertas av följande riksdag och regering.

Två av mjölksektorns frågor som länge varit under beredning är reformen av avbytarsystemet och lagen om djurens välbefinnande, och som borde kunna slutföras på ett vettigt sätt.

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är snart de skede där man börjar föra tuffa förhandlingar om de allra svåraste frågorna, och fatta stora beslut. Vi har nu två val som medför osäkerhet, och som leder till att åtminstone en del av våra nuvarande beslutsfattare byts ut.

Europaparlamentsvalet är i maj.
Parlamentets inflytande över jordbrukspolitiken har ökat, och valresultatet kommer att påverka den kommande programperiodens jordbrukspolitik. I slutet av hösten ska också EU-kommissionen bytas ut.

Enligt lagstiftningsförslagen kommer medlemsländernas inflytande på jordbrukspolitiken att öka i den kommande reformen. Det är alltså nu ännu viktigare än tidigare att den nya riksdagen och regeringen har tillräcklig sakkunskap om och förståelse för matkedjorna.


Valio tog under fjolåret en klar frontposition i klimatfrågan. Det visade sig vara rätt beslut. Valio fungerar som vägvisare, som de andra aktörerna i branschen måste följa.

Målen är högt ställda, och vi måste arbeta hårt för att nå dem. Valio gör under ledning av Juha Nousiainen en storsatsning på flera fronter för att uppnå en kolneutral mjölkkedja.

Just nu går klimatdebatten het, och det har skett en del övertramp. Klimatdiskussionen har kommit för att stanna, men vi hoppas och tror att att debattnivån ska bli bättre de kommande åren.