Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitotilayrittäjän hyvinvoinnista

Yksi tärkeimmistä asioista hyvinvoinnin kannalta on tunne, että hallitsee omaa arkeaan.

Osaan asioista maitotilayrittäjä voi itse vaikuttaa, mutta osa tulee ulkopuolelta yhteiskunnastamme. Ulkoa annettuihin asioihin ei kannata uhrata voimavaroja, vaan pitää pohtia, mihin asioihin maidontuotannossa voi itse vaikuttaa.

Tutkimusten mukaan maatalousyrittäjän hyvinvointi pääsääntöisesti paranee tilan tuottavuuden noustessa. Näkemys tulevaisuudesta auttaa työn tekemisessä ja vaikuttaa sen mielekkyyteen. Jokaisella tilalla on omat tarpeensa, tavoitteensa ja voimavaransa, joiden pohjalta tulevaisuutta
kannattaa miettiä.

Valiolaisen maitotilayrittäjän arjenhallintaa helpottavat esimerkiksi osuuskuntien tarjoamat maksuttomat maito- ja rehuanalyysit.

Kun kotoisen säilörehun laatu on tiedossa, ruokinnan pystyy suunnittelemaan eläinten tarpeiden mukaan mahdollisimman edulliseksi. Ei tarvitse käyttää aikaa ja voimavaroja siihen, että pohdiskelee säilörehun tuotantovaikutuksia.

Valioryhmän asiantuntijat ovat kaikkien valiolaisten maitotilayrittäjien käytettävissä tilan tulevaisuuden suunnittelussa, tuotannon kehittämisessä tai arjen ongelmien ratkaisussa.

Osuuskunnat järjestävät monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia, joissa maitotilayrittäjät voivat tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia.

Tarjolla on muun muassa koulutuspäiviä, markkinoita ja opintomatkoja.

Maitotilayrittäjille on myös valtakunnallinen Maaseudun tukihenkilöverkko, jonka kautta saa tarvittaessa maatalousyrittäjän arkea ymmärtävän ihmisen keskusteluavuksi. Maaseutupuhelimessa voi purkaa mieltään nimettömästi.

Tällä hetkellä kaikissa maakunnissa on maatalousyrittäjien hyvinvointihakkeita, joita kannattaa hyödyntää. Hanketyöntekijät rohkaisevat ottamaan yhteyttä pienemmissäkin vaikeuksissa. He auttavat kartoittamaan maatilan ja yrittäjien kokonaistilannetta sekä tarpeita toiminnan, talouden, ihmis-suhteiden ja jaksamisen näkökulmasta sekä auttavat selviämään vaikeuksista eteenpäin.

Tänä vuonna voi hakea Melasta vaikeuksissa oleville viljelijöille tarkoitettua, enintään 500 euron arvoista ostopalvelusitoumusta. Se on tarkoitettu ensiavuksi, jolla yrittäjä voi päästä asiantuntija-avun piiriin.

Ostopalvelusitoumuksen hakeminen alkaa ottamalla yhteyttä maakunnallisten hankkeiden yhteyshenkilöihin. Sitoumuksen saanti edellyttää aina yhteyshenkilön käyntiä tilalla ja hänen suositustaan. Sitoumus on yksi apukeino, mutta ei suinkaan ainoa.

Maitotilayrittäjällä kiireinen elämänrytmi ja työn suuri määrä vähentävät vapaa-aikaa. Jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin tärkeää, että vapaata on.

Vapaa-ajan ei tarvitse olla aina ihmeellistä – tärkeintä on, että joka päivään mahtuisi hetki, jolloin ei mieti tilan asioita. Liikunta, harrastukset ja lukeminen siirtävät ajatukset pois maitotilan arkisista asioista.