Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitotilayrittäjä on itse tilansa tärkein työkalu ja investointi. Kuva: Janne Viinanen

Maitotilayrittäjä, ota vastuu hyvinvoinnistasi

Maitotilayrittäjä on itse tilansa tärkein työkalu ja investointi. Kuormittavassa ja sitovassa työssä jaksaa sitä paremmin, mitä parempi on kokonaisvaltainen työkyky ja terveys.

Fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttämisessä on tärkeää ottaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Fyysisellä ja psyykkisellä hyvinvoinnilla on myös yhteys itseluottamukseen. Hyvinvoiva ihminen useimmiten näkee ja kokee onnistuvansa helpommin kuin henkilö, joka voi huonosti.

Oman hyvinvoinnin johtaminen on harjoiteltava taito. Se on kykyä tunnistaa itselle merkitykselliset asiat ja arvot. Itseään voi johtaa paremmin vain tuntemalla itsensä ja oppimalla aktiivisesti kyseenalaistamaan ja haastamaan myös omat ajattelutapansa ja toimintansa.

Mistä sitten kumpuaa motivaatio itsensä johtamiseen ja itsestään huolehtimiseen arjen tohinan keskellä?

Ihminen on motivoitunut, kun hänellä on toiminnalleen selkeä päämäärä ja tavoite. Mitkä asiat Sinä haluaisit pystyä tekemään elämäsi aikana? Koetko, että Sinulla on elämäntehtävä, joka on tärkeä myös muille?

Elämän merkitykselliset asiat voi kiteyttää arvoihin. Arvot ohjaavat jokapäiväisiä valintoja, ainakin silloin kun ne ovat itselle selkeitä ja tiedostettuja. Jos koemme työn tekemisen tärkeäksi elämänarvoksi, pyrimme tekemään valintoja ajankäytössä sen mukaisesti.

Vastuulliseen työn tekemiseen liittyvä arvo voi merkitä myös omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Hyvinvoivana jaksamme toteuttaa merkityksellistä työtämme ja muita itsellemme tärkeitä arvoja. Silti arkisessa valintatilanteessa saatamme helposti asettaa oman hyvinvointimme viimeiselle sijalle ajankäyttölistalla. Toimimmeko silloin arvojemme mukaisesti?

On hyvä välillä pysähtyä miettimään omaa elämäntilannettaan. Pystynkö arjessa tekemään omien elämänarvojeni mukaisia valintoja? Mitkä asiat elämässäni ovat hyvin, mihin taas haluaisin muutosta?

Pohdi motivaatiosi ja voimavarojesi perustaa ohessa listattujen kysymysten avulla. Mieti, mitä käytännössä voimme tehdä, jotta saavuttaisimme hyvän työkyvyn sekä terveyden nyt ja myöhemmin.

Erityisesti haastavina aikoina kannattaa suunnata niiden asioiden ääreen, jotka tuovat itselle lisää voimavaroja ja jaksamista. Pienet hyvinvoinnin mikromuutokset arjessa eivät vaadi suurta elämänmuutosta. Silti ne tuovat onnistumisen tunteen ja vievät kohti omaa hyvinvointitavoitetta.

Perusasioista on hyvä aloittaa: itselle sopivasta liikunnasta, syömisestä, unesta ja levosta. Kaikkein tärkein lenkki on se pieni pururata tuolla korvien välissä: pystyn, haluan, minulla on mahdollisuus, on tärkeää… Tällainen sisäinen puhe auttaa meitä valintojen risteyksissä löytämään ne itselle tärkeimmät askeleet ja sitoutumaan niiden askeltamiseen.

Kaikkiin asioihin emme voi vaikuttaa. Voimme opetella hyväksymään ne ja oppia elämään niiden kanssa. Keskitytään sen sijaan niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa ja joita voimme muuttaa.

Motivaatiopohdinnat:

Voimavarapohdinnat: