Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

MTK:n ja Maitovaltuuskunnan maitovaliokunnan edustajat tutustumassa Cornellin yliopiston tutkimusnavettaan.

Maitomatkalla USA:ssa

Maitovaliokunta vieraili lokakuussa USA:ssa New Yorkin osavaltiossa, jossa tuotetaan maitoa lähes kolme kertaa Suomen vuotuisen tuotannon verran.

Ennakkoon matkan suurimpia mielenkiinnon kohteita olivat maitoa koskeva maatalouspolitiikka, TTIP-kauppaneuvottelut sekä tuotantotapa- sekä maitopoolijärjestelmä, jolla tasataan tuottajahintaa USA:ssa. Mainitut asiat kiinnostivat nimenomaan amerikkalaisen maitotilayrittäjän näkökulmasta, koska muita näkökulmia USA:n maidontuotannosta on mahdollista kuulla Euroopassakin.

USA:n maidontuotanto on kasvanut viime vuodet tasaisella, noin 1,7 prosentin vuosivauhdilla.

New Yorkin osavaltiossa maito on yhtä merkittävä tuotantosuunta kuin Suomessa – maidon osuus on yli 40 prosenttia kaikista maatalouden myyntituotoista.

Tahti jatkunee tulevaisuudessakin. Maitotilayrittäjä Steve Palladino Walnut Ridge Dairy -tilalta kiteytti yleisen ajattelutavan: ”Kun suhdanne paranee, niin oman tilan lehmämäärä nostetaan 1 400:sta 2 000:een”.

Kasvu tulee suurilta tiloilta

Oli vaikuttava näky seurata, kuinka Sunny Side Dairy -tilan sadan lehmän karusellissa lypsettiin 12 000 lypsykerran vuorokausivauhtia.

Maatalouspolitiikan maitoa koskevat toimet perustuvat USA:ssa tällä hetkellä pitkälti katevakuutukseen (Dairy Margin Protection Plan). Periaatteena on vakuuttaa kate, joka yrittäjälle jää, kun maidon hinnasta vähennetään rehukustannus.

Asia oli erityisen kiinnostava, sillä myös EU:n maatalouspolitiikkauudistuksessa etsitään keinoja, joilla voitaisiin suojautua hintavaihteluiden haittavaikutuksilta. Oli yllättävää, että katevakuutus ei saanut hyvää palautetta yhdeltäkään vierailun aikana tapaamaltamme yrittäjältä. He olivat sitä mieltä, että katevakuutuksesta ei saa korvauksia edes huonoina vuosina.Tämä johtunee pitkälti siitä, että kun maidon tuottajahinta on alhaalla, ovat myös rehujen hinnat yleensä alhaalla eikä vakuutus laukea. Täytyy kuitenkin muistaa, että julkisilla varoilla tuettua katevakuutusturvaa on mahdollista nostaa omalla rahalla.

Maitotilayrittäjät pitivät järjestelmää monimutkaisena. Tämä on huolestuttavaa suomalaisten maitolasien takaa katsottuna, koska mahdollinen vakuutusjärjestelmä kantavana osana EU:n maatalouspolitiikkaa voisi helposti olla vielä paljon monimutkaisempi.

Hyvinvointi- ja laatuvaatimukset kasvussa

USA:ssa halutaan panostaa eläinten hyvinvointiin.

Tuotantotapa ja eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat yllättivät. Eläinten hyvinvointi vaikutti nähdyn perusteella olevan ennakko-odotuksia korkeammalla tasolla. Yksityiskohtana voi mainita, että New Yorkin osavaltiossa on tehty päätös kieltää häntien typistäminen vuoden 2017 alusta lähtien.

Eläinten hyvinvointi on tällä hetkellä USA:ssa nosteessa, mutta lähinnä kuluttajien vaatimusten kautta, ei niinkään lainsäädännön vaatimusten johdosta.

Suuresta tilakoosta johtuen parsinavettoja ei enää suosita, vaikka niiden rakentaminen on lain mukaan sallittua. Kasvuhormonia käytetään laajasti, mutta myös poikkeuksia löytyy. Esimerkiksi 4 000 lehmän Sunny Side Dairy -tilalla kasvuhormonin käytöstä oli luovuttu. Tämä oli tehty siitä syystä, että osa kuluttajista on valmiita maksamaan enemmän maidosta, joka on tuotettu ilman keinotekoisia kasvuhormoneja.

Antibiootteja – myös laajakirjoisia sellaisia – käytetään paljon. Erään yhdysvaltalaisen maitotilayrittäjän vastaus lääkintää koskevaan kysymykseen oli lyhyt. Hän sanoi, että jos hänen lapsensa on sairas, niin lapsi lääkitään. Sama periaate koskee myös hänen lehmiään. Siihen yrittäjä ei ottanut kantaa, millä huomisen lapset ja lehmät lääkitään.

Luomussa tilanne on toinen. USA:n luomusäännöt ovat tiukat. Jos lehmälle annetaan antibioottilääkitys, se ei voi palata enää luomutuotantoon. Tulee luonnollisesti mieleen kysymys, johtaako tämä tilanteeseen, joissa sairaan lehmän kohdalla lääkitsemistä odotellaan liian kauan?

Tarkat kohderyhmät ja maitopoolijärjestemä

Nestemaidon osalta suurkaupungit tarjoavat New Yorkin osavaltiossa mahdollisuuden korkeampiin hintoihin. Se edellyttää kuitenkin, että tarkkaan harkitulle kohderyhmälle tarjotaan jotakin erityistä. Harmi, ettei Suomessa ole yli 20 miljoonan asukkaan metropolia, jossa vilisisi läjäpäin maksukykyisiä kohderyhmiä.

USA:ssa on haluttu estää tavanomaisesti tuotetun maidon arvostuksen väheneminen.

Esimerkiksi jos maitopurkin kyljessä on maininta, että tuote on vapaa kasvuhormonien käytöstä, niin toisella puolella purkkia on maininta, että kasvuhormonin käytön ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Maitotilojen työntekijät tulevat New Yorkin osavaltioon pääosin Guatemalasta. Lypsyrobotteja on käytössä, mutta ne ovat edelleen aika harvinaisia. Vierailukohteina olleiden tilojen yrittäjät olivat sitä mieltä, että lypsyrobotit tulevat yleistymään vasta siinä vaiheessa, kun yleinen palkkataso nousee maitotiloille liian korkeaksi.

Yleinen käytäntö on tarjota työntekijöille asunto ja ylöspito. Tuntipalkat liikkuvat tällä hetkellä 12 dollarin tienoilla. Tulevaisuudessa New Yorkin osavaltiossa minipalkka nousee todennäköisesti 15 dollariin tunnilta.

USA:ssa on käytössä maitopoolijärjestelmä.

Se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että maitotilayrittäjä saa keskipitoiselle maidolle saman tuottajahinnan riippumatta siitä, mihin käyttötarkoitukseen maito käytetään. Monelle voi tulla yllätyksenä, että markkinatalouden luvatussa maassa hallinnollisilla päätöksillä vaikutetaan maidon tuottajahintaan. Tilojen saama tuottajahinta kuitenkin vaihtelee jossain määrin muun muassa erilaisista lisistä johtuen, joita maksetaan esimerkiksi tilan sijainnin perusteella.

Maitotilat vaihtavat omistajaa suvun ulkopuolelle huomattavasti useammin kuin Suomessa. Ei ole mitenkään harvinaista myydä oma maitotila ja aloittaa maidon tuottaminen uudessa paikassa. Isoilla tiloilla on yleistynyt käytäntö, jossa tilan omistaa useampi osakas. Nämä tilat ovat usein valmiita ottamaan uuden osakkaan, jos tämä tuo mukanaan tarvittavaa osaamista ja investointeihin tarvittavaa pääomaa.

Fokus omaan tekemiseen

TTIP-kauppaneuvottelut eivät herättäneet tilatasolla erityistä mielenkiintoa. Yleinen asenne oli, että maitotiloilla keskitytään tilan sisäisiin asioihin ja tuottajahinnan kehittymiseen, jälkimmäiseenkin vain selkeästi näköpiirissä olevien muutosten kautta. Keskeneräiset kauppaneuvottelut EU:n kanssa eivät kuuluneet matkan aikana tavattujen yrittäjien tai yliopistoväen tärkeimpiin seurantakohteisiin.

USA:n maidontuotannon kehittymistä on syytä seurata tarkkaan jo maan valtavan tuotantopotentiaalin vuoksi. Toiseksi, USA:ssa yritetään selvästi panostaa laatuun ja vastuullisuuteen. Meillä nämä kaksi asiaa ovat selviä, mutta etumatkan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Valion tuleva laatu- ja tuotantotapauudistus on osoitus siitä, että paalupaikasta huolimatta Valiossa halutaan jatkuvasti parantaa omaa tekemistä – ei missään suhteessa tuudittautua ylivoimaisuuden tunteeseen.

USA:n maidontuotanto lyhyesti