Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Maitomarkkinoiden markkinahäiriö vai pysyvä normaali?

Maitomarkkinoiden matalasuhdanne alkoi Suomessa vuoden 2014 syksyllä ja Euroopassa jo aiemmin samana vuonna. Vuoden 2015 lähestyessä loppuaan maitotuotteiden hintojen lasku näyttäisi pysähtyneen. Merkittävää käännettä parempaan markkinoilla ei ole vielä nähty. Tällä hetkellä moni maitotilayrittäjä pohtii, onko kyse pitkäksi venähtäneestä maitomarkkinoiden häiriöstä vai onko tilanteeseen suhtauduttava enemmänkin pysyvänä markkinanäkymänä.

Maitomarkkinoiden veto on ollut viime vuosina erityisen vahva, kun maitovalmisteiden kulutus on kasvanut globaalisti. Kiinan rooli on ollut merkittävä, ja meille suomalaisille Venäjän kasvavat markkinat tarjosivat lisääntyneen kuluttajatuotteiden viennin ennen syksyä 2014.
 
Viime vuosien hyvä kansainvälinen vire on vauhdittanut investointeja maidontuotantoon Euroopassa, Uudessa Seelannissa ja USA:ssa. Kaikki haluavat osansa kasvavista markkinoista, ja osaltaan siihen perustui myös Euroopan päätös luopua maitokiintiöstä. Kun markkinoiden kysyntä on väliaikaisesti yskähdellyt ja Venäjän tuontikielto on pakottanut uusien markkinakanavien avaamiseen, ovat markkinavaikeudet olleet ilmeisiä. Ostoja ohjaavat tällä hetkellä talouden kehitys ja poliittiset päätökset. Näiden taustojen valossa meneillään on markkinahäiriö, joka ennemmin tai myöhemmin nousee kysynnän vetämänä ylös.
 
Tilapäisen markkinahäiriön lisäksi maailman maitomarkkinoiden muutoksessa on myös "pysyvän normaalin" piirteitä. Maitotuotteet ovat perinteisesti kulutettu kansallisesti ja maantieteellisesti lähellä tuotantoa.Kulutusennusteiden mukaan maitotuotteilla käydään jatkossa aiempaa enemmän maiden ja mantereiden välistä kauppaa. Samaan suuntaan ohjaavat maailmankaupan liberalisointiin tähtäävät kauppaneuvottelut.
 
Kun maailmankaupan osuus kasvaa, pysyvää normaalia on markkinoiden heilahtelut ylös ja alas. Kuten kuluneen kahden vuoden aikana olemme nähneet, markkinamuutokset heijastuvat aiempaa herkemmin myös kansallisiin maitomarkkinoihin ja maidon tuottajahintoihin. Näihin heilahduksiin maitoketjun on varauduttava jatkossakin.
 
Vuoden 2016 maitomarkkinanäkymiin nopeastikin vaikuttavia muutosagentteja ovat Venäjän tuontikielto, Kiinan kulutus, USA:n dollarin kurssikehitys, öljyn hinta ja Syyrian tilanne. Nämä ovat asioita, joihin emme voi juurikaan vaikuttaa. Sen vuoksi yrityksessä tekemisen fokus pitää olla omissa käsissä olevissa asioissa: lisää liikevaihtoa kustannukset halliten, niin tilalla kuin meijerissäkin.
 
Valiossa vuosi 2016 on nimetty kasvun vuodeksi. Kaikki toimet tähtäävät maitotuoton maksimointiin kotimaassa sekä vientimarkkinoilla. Uskon, että omien toimiemme ansiosta saavutamme ensi vuonna onnistumisia. Maailmanmarkkinoiden nopeaa elpymistä ei ole realistista ennustaa, mutta toivon mukaan saamme siitäkin vuoden edetessä vetoapua.