Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Riitan aamulypsy icon

Riitan aamulypsy

Maitomarkkinat yllättivät jälleen

Voin hinta on kivunnut ennätyksellisen korkealle, ja samaan aikaan voin ja rasvattoman maitojauheen hintaero on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Markkinatilanteen muuttumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa maitokriisin aiheuttaneet tuotannon vähentämistoimet EU:ssa, maidontuotantoa haittaavat sääilmiöt vientimaissa ja Kiinan piristyvä kysyntä.

Tällä hetkellä maidontuotanto on taas kasvussa. EU:ssa muutos tapahtui kesäkuussa. Tuotanto ylitti edellisen vuoden kesäkuun maitomäärän 1,6 prosentilla. Vuoden alusta ollaan vielä puoli prosenttia jäljessä, mutta loppuvuodelle ennustetaan selvää kasvua. Arvioiden mukaan koko vuoden tuotanto ylittää vajaalla prosentilla vuoden 2016 tason.

Maidontuotanto kasvaa muillakin merkittävillä vientialueilla. Oseanian tuotantokausi on aluillaan. Siellä Uuden Seelannin maidontuotannon ennustetaan kasvavan taas vakaasti. Sen sijaan Australian näkymät eivät ole yhtä myönteiset. Yhdysvalloissa tuotanto on kasvanut jo vuosia yli 2 prosentin vuosivauhtia, eikä siihen ole odotettavissa muutosta tänäkään vuonna. Näiden tärkeimpien maitotuotteiden vientimaiden yhteenlaskettu tuotannon kasvu on tänä vuonna noin yhden prosentin luokkaa.

Viime syksystä alkaen erityisesti voin kysyntä on selkeästi ylittänyt tarjonnan, minkä seurauksena voin hinta nousi maailmanmarkkinoilla. Voitaneen jopa puhua jonkinlaisesta voipulasta.

Yhtenä syynä siihen on voin kysynnän kasvu Yhdysvalloissa ja Euroopassa, koska kuluttajat pitävät sitä luonnollisena vaihtoehtona margariineihin verrattuna. Toisaalta myös Kiinassa voin ja kerman kulutus erityisesti leivonnaisissa on kasvanut. Samaan aikaan voin valmistus on supistunut. Esimerkiksi EU:ssa juuston ja herajauheen yhdistelmä tuo paremman tuoton kuin voin ja rasvattoman maitojauheen yhdistelmä. Siksi juuston valmistus on ollut houkuttelevampaa, ja globaali kysyntä onkin vauhdittanut juuston vientiä EU:sta.

Lisäksi juustojen myyntiä halutaan kehittää pitkäjänteisesti, sillä se nähdään pitkällä aikavälillä vakaana markkinana. Uudet kauppasopimukset Kanadan ja Japanin kanssa avaavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Rasvattoman maitojauheen hinta laahaa jäljessä muista markkinoista, koska EU:n 350 miljoonan kilon interventiovarasto odottaa edelleen purkamista. Vanhimmat jauheet varastossa ovat jo kaksi vuotta vanhoja, joten koko jauhemäärää ei voida käyttää elintarvikkeiksi.

Merkittävintä markkinoiden tasapainottumisessa on Kiinan piristynyt kysyntä. Heinäkuun loppuun mennessä alkuvuoden tuonti oli rasvaiselle maitojauheella kasvanut melkein 6 prosenttia ja rasvattomalla peräti 24 prosenttia. Maitovalmisteiden tuonti muunnettuna maidoksi saattaa jopa ylittää huippuvuosien 2013 ja 2014 tason. Tuonti on myös jakaantunut useammille tuotteille, kuten äidinmaidonkorvikkeisiin ja juustoihin.

Rasvatonta maitojauhetta lukuun ottamatta markkinat näyttävät melko hyviltä. Arvioidaan, että voin hinta pysyy vahvana joulusesonkiin saakka, mutta tilanteesta joulun jälkeen ei vielä ole esitetty arvioita.

Pitkän aikavälin arvioiden mukaan globaali kysyntä kasvaisi nopeammin kuin tarjonta, mutta historia on näyttänyt, että pitkän ajan myönteisistä näkymistä huolimatta hintavaihtelu on vain voimistunut. Riittävän iso yksittäinen muutos voi kääntää markkinat nopeasti toiseen asentoon.