Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitonäytteet odottavat analysointia laboratorion kylmiössä. Kuva: Timo Latomäki

7 x miksi

Maitolaboratorio vastaa maitotilayrittäjien kysymyksiin.

Valion maitolaboratoriossa käsitellään vuodessa 2,5 miljoonaa maitonäytettä. Suuri analyysimäärä poikii paljon kysymyksiä ja yhteydenottoja laboratorioon. Alla on vastauksia niistä muutamiin.
 

1. Miksi näyte jäi ilman tulosta, vaikka minulla on analyysipyyntö joka hakukerralle?

Syynä voi esimerkiksi olla tietotekninen ongelma analyysipyynnön siirrossa Valmasta laboratorion analyysisuunnitelmalle.

Tai se, että tilan keräilyreitin muutoksen yhteydessä voi yhdellä tai kahdella hakukerralla jäädä analyysi-- tulokset saamatta, koska keräilytietojen päivitykset eri taustajärjestelmiin on ajastettu tietyiksi päiviksi.

Maitoauton näytteenotossa on voinut olla ongelmia, jolloin kuljettaja merkitsee näytepurkin kanteen rastin, eikä laboratorio analysoi rastitettua näytettä. Joskus näytepurkissa voi olla liian vähän maitoa.

Jos useamman peräkkäisen näytteen tulokset jäävät tulematta, kannattaa olla yhteydessä laboratorioon.
 

2. Miksi tilalle on analysoitu liian monta hinnoittelunäytettä?

Laboratorio tekee analyysisuunnitelman kalenterikuukaudeksi. Laadinnan yhteydessä määritetään näytteenottopäivät kolmelle hinnoittelunäytteelle. Jos näytteestä ei saada tehtyä kaikkia hinnoitteluanalyysejä, järjestelmä luo automaattisesti uuden analyysipyynnön samalle kuukaudelle. Jos tilalla on neljä hinnoittelunäytettä kuukaudessa, todennäköisesti yhdestä näytteestä puuttuu jokin analyysi.

Jos hinnoittelunäytteen solu- tai bakteeritulos on I- tai II-luokassa, järjestelmä luo automaattisesti lisänäytepyynnön tilalle. Lisänäytteen tulos ei vaikuta hinnoitteluun.
 

3. Kuinka nopeasti näytteet analysoidaan?

Maitolaboratorio analysoi kaikki tankkinäytteet sen päivän aikana, kun näytteet ovat saapuneet laboratorioon. Kuukauden vaihdetta lukuun ottamatta myös tuotosseurantanäytteet analysoidaan saapumispäivän aikana.

Näytteet kuljetetaan tuotanto-laitoksista Valion aluelaboratorioon kerran vuorokaudessa yöaikaan. Analysointiviive on pidempi, jos maitoauto saapuu meijeriin pian näytekuriirin lähdön jälkeen, koska näytteet joutuvat odottamaan siirtoa laboratorioon vastaanoton kylmiössä.
 

4. Miksi tuotosseurantanäytteen tuloksia puuttuu joskus?

Yleisin syy on näytteen poikkeava koostumus ja laatu, mutta aina ei ole kysymys mikrobiologisesta pilaantumisesta: näyte vain poikkeaa normaalista, eikä analysaattori saa siitä näytettä. Myös esimerkiksi liian pieni näytemäärä voi estää analysoinnin.

Viivakooditunnisteet on hyvä lähettää heti eteenpäin, koska näytteet voivat olla jo seuraavana aamuna analysoinnissa. Yksittäisen lehmän viivakooditunnisteen puuttuminen estää tuloksen raportoinnin.
 

5. Miksi vain osa tuotosseuranta-näytteiden tuloksista on Valmassa?

Saman tilan näytetelineet voivat tunnistamisen jälkeen ohjautua laboratorion kylmiössä eri pöydille odottamaan analysointia. Siksi osa tuloksista voi valmistua nopeammin. Normaalisti loput tuloksista tulee Valmaan viimeistään seuraavan työpäivän aikana.


6. Palautuvatko näytetelineet tilalle?

Kyllä. Telineiden palautustilaus lähtee seitsemän vuorokauden kuluttua näytteiden analysoinnista.
Palautuvien telineiden määrä lasketaan analysoitujen näytteiden lukumäärästä. Siksi telineet kannattaa laittaa täyteen näytepurkkeja.

Lisää telineitä voi pyytää maitoautosta tai tilata laboratoriosta sähköpostilla osoitteeesta
sjk_alabra_maitolaboratorio@valio.fi.


7. Miksi maidon seleenimääritys tehdään hitaammin kuin muut analyysit?

Maidon seleenimääritykset ostetaan alihankintana Seilab Oy:stä. Tulokset valmistuvat kahden- kolmen viikon kuluessa näytteiden lähettämisestä.