Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitokriisin kourissa

Vuosi 2014 jää Valion historiaan dramaattisena. Suomen talouden heikon tilan aiheuttama kuluttajien luotta-muksen lasku, kilpailuviranomaisten päätökset ja laskevat maailmanmarkkinahinnat antoivat vuodelle huonot lähtökohdat. Huoli Ukrainan kriisin vaikutuksista oli suuri. Kesällä näytti kaikesta huolimatta mahdolliselta saavuttaa vuoden päätteeksi Valion ennätystulos. Varsinkin Venäjän tuoretuotemarkkinalle tehdyt panostukset tuottivat ennätysmyyntikuukausia toisensa perää.

Kun Venäjän EU:lle määräämä tuontikielto toteutui, shokki oli suuri, ja juuri Valiolle yksittäisenä yrityksenä massiivinen. Valion tuotannonohjauksen toimivuutta ja yrityksen kriisivalmiutta kuvaa se, että 8. elokuuta kerätyistä maitolitroista jokainen ohjautui jalostettavaksi, yhtään litraa hukkaamatta. Venäjän rajan sulkeutumisen aiheuttamaa Valion ansaintakyvyn romahtamista kuvaa hyvin oheinen pylväikkö.

Lähes kolmannes Valion jalostamasta voista siirtyi kannattavasta kuluttajamyynnistä jo valmiiksi huonokattei-sen teollisuusvoin myyntiin. Sama tapahtui tuoretuotteissa, kun niiden raaka-aine siirtyi maitojauheen valmistukseen. Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat putosivat suuren tarjonnan myötä syksyn aikana lähes interventiorajalle.

Venäjän kaupan palautuminen ennalleen tai edes jollekin tasolle, näyttää nyt kaukaiselta haaveelta. Valio on säilyttänyt asialliset suhteet Venäjän viranomaisiin eikä ole vaarantanut hyvää mainettaan Venäjällä. Korvaavien markkinoiden nopea löytyminen on vaikeaa, mutta töitä tämän eteen tehdään koko ajan. Valiota on arvosteltu riskialttiin Venäjän kaupan suuresta osuudesta sen viennissä. Viennillä on ollut kuitenkin suuri vaikutus Valion maksamaan, Euroopan korkeimpaan tuottajahintaan, jota yritys on jo vuosia omistajilleen tilittänyt.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ja markkinaoikeuden määräämä sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä oleva Valion perusmaidon hinnoittelumääräys on sysäämässä Valiota pois perusmaitomarkkinalta. Kilpailijoiden on saatava maidon purkittamisesta sama tuotto, kuin Valio saa koko tuotevalikoimastaan. Valiolaisen tuottajahinnan laskiessa myös ns. kivi-maidon hinta laskee. Kilpailijoiden tuotto paranee ja Valion laskee. Näin toimii vapaa markkinatalous Suomessa.

Suomessa tuotetaan maitoa sama määrä kuin myydään. Avoimilla Euroopan markkinoilla elintarvike-erät liikkuvat vapaasti rajojen yli. Suomen kansantalouden etu ei ole se, että yli 25 prosenttia Suomessa kulutettavista maitotaloustuotteista tuodaan. Puolet Suomessa syödystä juustosta tulee Tanskasta, Ruotsista ja Saksasta. Vastaavan määrän huonokatteisia jauheita ja voita Valio vie eri puolille maailmaa. Jokainen Suomeen tuotava maitolitra eri tuotteiden muodossa syö suomalaisen maidontuottajan palkkaa.

On irvokasta, että sama läntinen meijerijätti, joka tuottaa suuren osan Suomeen tuotavista juustoista, esiintyy maakunnissa suomalaisen maidontuotannon pelastajana. Se pistehinnoittelee yhteistyökumppaneittensa kautta reiteilleen sopivia, pääasiassa keskimääräistä suurempia Valioryhmän maitotiloja. Tietenkin ns. kivi-määräyksiä hyödyntäen. Nykyinen, jo kriittisen alhainen tuottajahintataso, johon Valioryhmässä on jouduttu, voi altistaa hyvinkin kokonaisuuden ymmärtävän tuottajan näihin keskusteluihin.

Maitokiintiöiden poistuminen ja Euroopan maidon ylitarjontatilanne saattavat tuoda maitomarkkinalle keväällä lisäturbulenssia. Globaalisti maitotuotteiden kysynnän ennustetaan kuitenkin kasvavan, ja kysynnän ja tarjonnan kohtaavan. Valiossa on tehty kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä kaikilla tasoilla, tulevaisuus huomioiden. Kaikkien harras toive on, että tilanne alkaa rauhoittua – siitä on onneksi jo viitteitä.

Alkanut vuosi tulee olemaan kuitenkin taloudellisesti äärimmäisen rankka valiolaisilla maitotiloilla. Hankinnat ja tuotantopanosten käyttö on tilakohtaisesti mietittävä ja laskettava tarkasti. Neuvottelut velkojen hoidosta ja mahdollisista lyhennysten lykkäyksistä on syytä hoitaa etupainotteisesti. Pankit tietävät maitotalouden poikkeuksellisen hankalan tilanteen. Kriisistä yli pääseminen edellyttää kuitenkin aina tilakohtaisia ratkaisuja.