Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Maitokiintiöiden historiaa

Maidontuotantoa koskettavien uutisten aiheena on tällä hetkellä huomattavan usein maidontuotantomäärien rajoittamisen tarve – pohditaan vapaaehtoisen tai pakollisen rajoittamisen käyttöönoton mahdollisuutta ja rahoituskeinoja.

Käytännössä tilanteen taustalla on kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. EUn tuotanto on kasvanut suhteettomasti eikä kaikelle maidolle ole löytynyt tilaa markkinoilta. Vuonna 2015 EUn maitomäärä kasvoi kolme miljardia litraa, ja käytännössä koko kasvanut tuotanto on ostettu EUn interventiovarastoihin. Komissio valmistelee heinäkuuksi maitosektorin tukipakettia ja komissaari Hogan on sanonut, että pakettia koottaessa tutkitaan kaikki mahdolliset keinot, joilla maitomarkkinaa voidaan tasapainottaa.

Kun politiikan keinoin vaikutetaan elinkeinoon, syntyy aina ongelmia. Niin syntyi kiintiöiden osalta ja toisaalta on syntynyt interventiojärjestelmän kautta. Vapaa markkinatalous on hyvä tavoite, mutta käytännössä maidontuotannossa se on toiminut vajavaisesti. Poliittisilla päätöksillä, muun muassa maitojauheen interventio-ostoilla, estetään markkinatilanteen heijastumista tarjontaan. Lisäksi uhkana on tuotannon keskittyminen tuotantokustannuksiltaan edullisimmille alueille ja marginalisoituminen korkeampien kustannusten alueilla kuten Suomessa.

Reilu vuosi sitten 30 vuotta voimassa ollut kiintiöjärjestelmä lakkautettiin. Järjestelmä rakennettiin aikanaan poistamaan maitojärvet ja voivuoret, jotka rasittivat eurooppalaisia viljelijöitä 1980-luvulla matalien maidonhintojen kautta. Samoissa ongelmissa voidaan olla vapaan tuotannon maailmassa. Vuoden 2013 jälkeen EU on työntänyt 10 miljardia kiloa lisää maitoa 66 miljardin kilon suuruisille maailmanmarkkinoille. Tämä on johtanut tuottajahintojen alenemiseen jopa yli 30 prosentilla, ja hinnanlasku on iskenyt viljelijöihin joka puolella maailmaa.

Kiintiöjärjestelmässä on omat puutteensa. Se on aiheuttanut elinkeinolle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Maidon tuottajahinnan alentuminen aiheuttaa kuitenkin niin merkittäviä tulonmenetyksiä maitotilayrittäjille, että jollain tavalla tilanteeseen on puututtava. Koska mahdollisuudet vaikuttaa kysyntään ovat rajalliset, täytyy painopiste tällä hetkellä olla tarjontaan vaikuttamisessa. On tärkeää pohtia eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.