Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Mager vägkost från Bryssel

Kvotsystemet för mjölk slopades i Europa i slutet av mars. Under de första kvotfria månaderna har mjölkpro-duktionen i EU:området ökat betydligt. I jden jordbrukspolitik som förs inom EU:s mjölksektor idag är det marknadsstyrningen som lyfts fram.

Tanken är att det ska gå att uppnå en marknadsbalans genom att utveckla mjölkproducenternas marknadsmedvetenhet med tillhörande instrument, bland annat futurmarknader. Mjölkpriset i EU och andra delar av världen har gått brant neråt, men fast man vetat detta och känner till den svaga marknadsutvecklingen har det inte lett till att mjölkmängderna minskat, i stället fortsätter produktionen att öka både i EU, Nord-Amerika och Oceanien.

I EU fick producenterna till sist nog av den svaga lönsamheten och marscherade ut på gatorna i Bryssel. När höbalarna brann och mjölken sprutade runt på gatorna beslöt jordbruksministrarna ge ett stödpaket på 500 miljoner euro till främst mjölk- och svinsektorn. Det kanske låter som mycket pengar, men av den summan fick Finland ynka 9 miljoner euro. Summan räcker inte ens för en månad av de inkomstbortfall vi har på grund av Rysslands sanktionspolitik.

De medel ur krispaketet som styrs till andra delar av mjölksektorn består av ännu mindre penningströmmar. Det lönar sig kanske inte för Finland att använda dem alls. Om vi deltar i stödprogrammet för privat lagring av fettfritt mjölkpulver och ost innebär det att stöd kan sökas endast för att täcka lagringskostnaderna. Värdet på det mjölkpulver som förvaras i lager förändras i takt med förändringarna i världsmarknadspriserna. Värdet på gammalt pulver skulle hur som helst vara mindre än värdet på färskt pulver. Att ost får åldras i lager är bra ifall det finns en marknad för den efteråt. Antagligen skulle vissa ostar kunna lagras i privata lager via stödprogrammet, men nivån på ersättningen skulle bli några futtiga tiotusen euro.

Än en gång förelås också att man ska öka pengarna för åtgångsbefrämjande. Villkoren för att utnyttja systemet är ändå såna, att ett företag som exporterar nya innovativa produkter med ett eget brand har svårt att utnyttja dem. Pengarna beviljas inte direkt för företagens användning. Eftersom stödformen ser ut att få allt mera tyngd inom EU bör vi försöka hitta en lämplig samarbetsmodell för att utnyttja dem.

Europas mejeriindustri har krävt att interventionspriserna på mjölkpulver och smör ska höjas. Åtgärden skulle ändå bibehålla och öka mjölkproduktionen på de områden där produktionskostnaderna är låga.

Den bästa medicinen i den nuvarande marknadssituationen skulle vara att minska mjölkproduktionen i Europa.

Bryssel visade alltså ingen förståelse för Finlands situation. I förhållande till mjölkmängden är ändå stödet till Finland något högre än genomsnittet. Fast kommissionen väl vet att Finland har höga produktionskostnader, torde det faktum att vårt mjölkpris är rejält över snittpriset i EU vara orsaken till att vi anvisades mindre pengar i proportion till mjölkmängden än exempelvis de baltiska länderna.

Trots de här dystra nyheterna kan vi i höst glädjas över nyheter från Valio. Det har kommit ut ostar med nya intressanta smaker, och yoghurtsnyheter som skiljer sig från massan. Vi har också gått med i sockertalkot på ett synligt sätt. Valios produktutvecklingsprocess verkar vara i ordning. När jag vid ett tillfälle häromdagen tillfrågades om hur det går för företaget idag, beslöt jag mig att fokusera på de goda nyheterna, och engagerat berätta om höstens nya produkter.