Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Maatalouskomissaari aktivoitui vienninedistäjänä

Euroopan unionin maatalouskomissaari Phil Hogan on aktivoitunut eurooppalaisten maataloustuotteiden vienninedistämiseen sen jälkeen, kun Venäjän vastapakotteet ja Kiinan hidastunut kysyntä aiheuttivat kriisin markkinoilla. Tällä kertaa vienninedistämismatka suuntautui Kaakkois-Aasiaan.

Vietnam, Singapore ja Indonesia ovat erilaisia ja hyvin erisuuruisia maita, yhteistä niille on vielä kehittymättömät maitomarkkinat ja alhainen maidontuotanto. Vietnam on melkein 100 miljoonan asukkaan sosialistinen tasavalta, jonka talous on kasvanut hyvää vauhtia jo muutaman vuosikymmenen ja sen ennustetaan edelleen kasvavan noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Kiinnostavinta on tieto, että keskiluokka kasvaa nopeasti ja he ovat kiinnostuneita terveys- ja luomutuotteista. Suomella on hyvä maine ja meidät tunnetaan Vietnamissa vesi-, sanitaatio- ja metsätalousosaamisesta. Siihen sopisi jatkeeksi upea maito-osaaminen.

Singaporessa on yhtä paljon asukkaita kuin Suomessa, mutta Suomi on kooltaan 470 kertaa suurempi. Ei ihme, että 90 prosenttia Singaporessa kulutettavasta ruosta tuodaan. Hyvätuloiset singaporelaiset etsivät koko ajan uusia elintarvikkeita, joten Valion innovatiivisten tuotteiden valikoima herätti mielenkiintoa.

Kolmas kohde, etnisesti ja maantieteellisesti monipuolinen Indonesia, on sekä asukasluvultaan (260 miljoonaa) että kooltaan valtava. Maidon kulutus on tosi alhaisella tasolla, henkeä kohden laskettuna vain kolmannes maailman keskiarvosta, mutta kasvu on nopeaa. Jos ennusteet pitävät paikkansa, kulutetaan Indonesiassa maitoa vuonna 2025 parin Suomen tuotannon verran enemmän kuin nyt. Lisäksi he ovat 90 prosenttisesti laktoosi-intolerantteja.

Komissaari Hoganin mukanaolo vienninedistämismatkalla tuo sille arvokkuutta ja laajempaa julkista kiinnostusta kuin yksittäiset vientimatkat. Se edesauttaa paikallisten yritysten saamista paikalle. Lyhyillä businesstapaamisilla ei tehdä kauppoja, mutta luodaan ensikosketus.

Komissaarilla on myös tärkeä tehtävä vapaakauppasopimusten edistämisessä. EU on päässyt sopimukseen sekä Vietnamin että Singaporen kanssa. Vietnamin sopimus odottaa ratifiointia ja sen arvellaan tulevan voimaan vuoden 2018 alusta. Singaporen kanssa tehdyn sopimuksen EU on vienyt tuomioistuimeen, jotta saataisiin laintulkinta siitä, pitääkö vapaakauppasopimukset hyväksyttää kaikissa jäsenmaissa vai riittääkö, että Euroopan unionin neuvosto hyväksyy ja Euroopan parlamentti ratifioi sen. Pelkkä EU-kompetenssi nopeuttaisi vapaakauppasopimusten hyväksymisprosessia jatkossa. Indonesian kanssa neuvotteluprosessia aloitellaan.

Tullien alentamisen lisäksi muut kaupanesteet ovat nousseet tärkeiksi neuvoteltaviksi asioiksi. Komissaari Hogan puhui matkallaan siitä, että EU:ta tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. EU:lla on yhteinen elintarviketurvallisuutta koskeva lainsäädäntö, joten sitä tulisi käsitellä yhtenäisenä alueena eläin- ja kasvinterveyskysymyksissä.

Valio ei varmaankaan tule olemaan näin kaukaisten maiden kuluttajamarkkinoilla merkittävä tekijä, mutta voimme innovatiivisena edelläkävijänä myydä joko raaka-ainetta elintarviketeollisuudelle tai lisensoida teknologiaosaamista.

Positiiviset myyntiargumentit eivät lopu Valion innovatiivisuuteen, vaan koko maidontuotantoketju on omaa luokkaansa.

Myös Kaakkois-Aasian maissa osataan arvostaa puhtaassa metsäisessä ympäristössä tuotettua maitoa, jonka tuotantoketjussa on käytetty vastuullisesti torjunta-aineita ja antibiootteja.

Eläinten hyvinvoinnista ja maitotilayrittäjien ammattitaidosta kertoo maidon hyvin alhainen bakteeri- ja solupitoisuus. Edellisten lisäksi myös sillä on arvoa, että Valio käyttää omistajiensa maitoa tuotteidensa valmistamisessa ja että Valio pystyy jäljittämään tiettyyn erään käytetyn maidon alkuperän muutamassa tunnissa.

Meillä on vahvuuksia, joita jo nyt käytetään myyntityössä. Tulevaisuudessa ne tulevat todennäköisesti olemaan entistä painavampia ruoan valintaperusteita.