Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Maailman vastuullisin meijeri

Valio vastaa Suomessa lähes yksin maitotuotteiden viennistä. Maidon tuotanto ja kulutus on maassamme likipitäen samansuuruista, mutta tuonnin vuoksi tuotteita on Suomesta myös vietävä. Valiossa ponnistellaan kansainvälisen kaupan eteen; uusien markkinoiden avaaminen ei käy käden käänteessä.

Esimerkiksi Kiinassa myyntityö aloitetaan lähtökohdasta, jossa kiinan kielestä puuttuu sana laktoosittomuudelle. Erinomaista pohjaa kansainväliselle kaupankäynnille oli Valion syksyinen menestys maailman suurimmassa elintarvikeinnovaatiotapahtumassa SIAL:ssa Pariisissa.

***

Kuten Valiossakin tehdään työtä välillä mukavuusalueen ulkopuolella, samoin paiskitaan töitä maitotiloilla. Tilakoon kasvu ja oman tilan kehitystarpeet ohjaavat yrittäjiä perehtymään itselle vieraisiin osa-alueisiin – esimerkiksi johtamiseen ja opettamiseen.Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtaja Reima Luomala kirjoittaa sivulla 57: ”Nykypäivän huipputilan yrittäjä on tekijä, opettaja ja johtaja.” Maitotilayrittäjät verkostoituvat, hakevat tietoa ulkomailta ja pienryhmätoiminnasta. Pienryhmät ovat tulevaisuuden oppimisympäristö, jossa kollegoiden välillä tieto vaihtuu sujuvasti.

***

Koko Valion läpileikkaavan vastuullisuusohjelman päivitys on käynnistynyt uuden Valion strategian määrittelyn myötä. Tavoitteemme on viestiä koko Valioryhmän toiminnan vastuullisuudesta yhä enemmän, laajemmalle ja kattavammin.

Vuoden 2018 alussa uudistuva Valiomaidon laatu- ja tuotantotapajärjestelmä auttaa Valion myyntiä ja markkinointia, sekä kotimaassa että maailmalla, osoittamaan alkutuotantomme erityslaatuisuutta. Haluamme olla maailman vastuullisin meijeri. Tavoitteen eteen tarvitaan meidän ponnistelujamme sekä Valiolla että kentällä alkutuotannossa.