Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Lypsyrobottikauppa piristyi viime vuonna

Viime vuoden aikana Suomessa aloitti 78 uutta automaattilypsytilaa.

Automaattilypsytilojen määrän kehitys v. 2000-2017 KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Edellisinä vuosina 2015 ja 2016 uusia tiloja tuli 46 ja 47. Lypsypaikkoja (lypsyrobotteja) tuli viime vuonna lisää 131. Vuosien 2015 ja 2016 vastaavat määrät olivat 102 ja 101 uutta lypsypaikkaa.

Automaattilypsytiloja oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 075, mikä on 15,8 prosenttia kaikista maitotiloista.

Arviolta noin 34–35 prosenttia Suomen maitomäärästä lypsetään automaattisella lypsyjärjestelmällä. Tämä on tosiaankin arvio, sillä tarkkaa tilastotietoa koko Suomesta ei ole olemassa.

 

Automaattilypsytilojen osuus maitotiloista v. 2000-2017 KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Vuosittain päivitettävä automaattilypsytilojen ja -lypsypaikkojen tilasto perustuu lypsyrobotteja maahantuovilta yrityksiltä kerättyihin tietoihin. Kyseessä on vuoden lopun tilanne ja mukaan on laskettu vain aktiiviset automaattilypsytilat ja käytössä olevat lypsyrobotit/lypsypaikat.

Vuosien 2000–2011 luvut kokosi yhteen MTT:ssä (nyk. Luke) toiminut Maitokoneet-yksikkö. Tämän jälkeen tietojen kokoamisesta on vastannut Valion Alkutuotannon neuvonta.

Vastaava kartoitus tehdään kaikissa Pohjoismaissa ja pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä (NMSM) kokoaa niistä vuosittain oman tilaston.