Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Koneklinikka icon

Koneklinikka

Kun lypsykoneen asetukset ja toiminnot pidetään kohdallaan, on tehty merkittävä ennaltaehkäisevä työ utareterveyden ja maidon laadun ylläpidossa. Kuva: Esa Manninen

Lypsykoneen huolto osa maidon laatuketjua ja eläinten hyvinvointia

Maitotiloilla käytössä olevien lypsykoneiden mitoitus, toiminta ja asennukset ovat nykyään paremmat kuin koskaan aikaisemmin.

Lypsykoneiden komponenttien toimintavarmuus on parantunut, esimerkkeinä vaikkapa sähkötykyttimet ja servo-ohjatut alipaineventtiilit. Alipainepumppujen ja tyhjö- ja maitoputkistojen mitoitukset vastaavat nyt paremmin karjan ja lypsäjien asettamia mitoitusvaatimuksia.

Vanhuuttaan litistynyt kaksoistykytysletku estää nännikumin liikkeen, mikä paljastuu vain tykytystestauksessa (kts. graafi).

Lypsykoneen perusrakenne on siis yleensä hyvällä mallilla. Toisaalta nykyaikaisessa lypsykoneessa on enemmän automatiikkaa, ääriesimerkkinä lypsyrobotti.

Olipa kyseessä lypsyrobotti tai perinteinen lypsykone, on koneen perustoimintojen oltava aina kunnossa. Kun lypsykoneen asetukset ja toiminnot pidetään kohdallaan, on tehty merkittävä ennaltaehkäisevä työ utareterveyden ja maidon laadun ylläpidossa. Silloin myös lypsyyn käytetty työaika on tehokasta.

Lypsyrobotin ja perinteisen koneen huollossa eroja

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi lypsyrobotit ovat säännöllisen ja suunnitelmallisen huollon piirissä.

Tykytystestausgraafissa sininen käyrä ei nouse riittävän korkealle, jotta nännikumi avautuisi kunnolla ja lisäksi vetimen hierontaa ei ole juuri lainkaan, koska sininen käyrä ei ole riittävän kauan alhaalla. Vaikutus kohdistuu kahteen nännikuppiin, jolloin toinen puoli utareesta ei tyhjene eikä vetimiä hierota kunnolla.

Häiriö automaattisessa lypsyjärjestelmässä näkyisi hyvin nopeasti sekä maitomäärissä että eläinten utareterveydessä – sitä rankempana, mitä tiukemmalle lypsyrobotin kapasiteetti on ajettu. Ennakoivan huollon merkitystä hyvin harva maitotilayrittäjä kyseenalaistaa.

Perinteisen lypsykoneen huollossa syntyy ehkä helpommin houkutus säästää. Ilman automatiikkaa oleva peruslypsykone onkin varsin yksinkertainen ja toimintavarma, etenkin jos siinä on sähkötykyttimet.

Säännöllisesti tykyttävä sähkötykytin voi kuitenkin antaa väärän kuvan lypsyn toiminnasta. Esimerkiksi litistyneet tykytysletkut (kuva) tai tukkeutuneet tykyttimen suodattimet voivat estää tai hidastaa nännikumin liikettä.

 

Peruslypsykoneen utareterveyden ja maidon laadun kannalta herkkiä paikkoja:

Kun lypsykoneessa on automaattiset irrottimet ja maitomittarit:

Lypsykoneen pesu:

Mahdollisia vikakohteita on toki muitakin. On tärkeää seurata lypsykoneen toimintaa säännöllisesti ja korjata havaitut puutteet välittömästi. Säännöllinen huolto testauksineen antaa varmuutta lypsykoneen toiminnasta.