Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Ledningens betydelse betonas i kontraktsproduktionen

Sommaren 2020 kommer vi att minnas förutom på grund av coronaviruset men också för att juni var exceptionellt torr. Än en gång visade det sig att vallen klarar av exceptionella växtförhållanden betydligt bättre än de ettåriga spannmålsväxterna gör. Trots torkan i juni har största delen av mjölkgårdarna nu tillräckligt mycket ensilage av god kvalitet i sina silor eller balar.


Ledningen är en viktig del av företagandet och dess betydelse blir ännu viktigare när vi övergår till kontraktsproduktion. I den här tidningen hittar du Matti Ryhänens artikel om helhetsledning av mjölkgården.

Det är viktigt att mjölkgårdarna får tillämpad kunskap för ledning av verksamheten. Alla har inte tid att läsa hyllmeter av böcker om affärsledning och tillämpa kunskapen i sin egen verksamhet.

Den strategiska ledningen av en mjölkgård, eller vilket som helst annat företag, får inte vara för invecklad.

Tid och koncentration kräver det förstås. Det är till exempel inte alltid lätt att opartiskt kunna granska de egna resurserna, materiella eller immateriella. Inte heller är det lätt att kunna förutse förändringar i omvärlden. Rådgivning och verktyg behövs - och finns lyckligtvis också att få.


Coronaläget håller efter sommarens stiljte åter på att utvecklas i sämre riktning. När detta skrivs i slutet av augusti ser det ut om om coronan kommer att försvåra våra liv ännu länge. De tillställningar som Valios Primärproduktion tänkt ordna i höst har annullerats eller hålls i mån av möjlighet på distans. Att vi nu tvingas utveckla och ta i bruk nya arbetssätt är inte enbart negativt. Det står klart att vi inte helt kommer att kunna återgå till det gamla, de nya metoder som visat sig fungera bäst är nog här för att stanna.

En global kapplöpning om att utveckla ett coronavaccin är i full gång, men det är klart att det ännu kommer att räcka länge innan vi kan deklarera att pandemin är över.


På de Valio-anknutna mjölkgårdarna förbereder man sig på att gå över till kontraktsproduktion. Jag påstår inte att skulle vara särskilt enkelt att optimera produktionen, eftersom djuren inte är några maskiner som man kan reglera med en knapp.

Övergången till kontraktsproduktion är absolut en sak i de Valioanknutna gårdarnas intresse, och det lönar sig för varje gård att eftersträva den produktionsmängd som ger det bästa ekonomiska slutresultatet. Här lönar det sig också att utnyttja ProAgrias, Fabas och andra aktörers tjänster.