Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Nasevasti icon

Nasevasti

Lääkitsemislainsäädäntö muuttui

Uusi laki ja uudet asetukset eläinten lääkinnästä tulivat voimaan 1.12.2014. Ne antavat eläinlääkärille mahdollisuuden luovuttaa lääkkeitä varalle tavanomaisesti esiintyvien ja helposti tunnistettavissa olevien sairastapauksien hoitoon Nasevaan kuuluvilla tiloilla.

Lääkkeiden varalle luovutus kytketty terveydenhuoltoon

Tilalla, jolle lääkkeitä luovutetaan, on oltava terveydenhuoltosopimus ja sen on kuuluttava Nasevaan. Vanhoihin terveydenhuoltosopimuksiin päivitetään karjakoon mukainen käyntitiheys ja päivitetty sopimus lähetetään Nasevaan.

Uuden lainsäädännön mukaiset eläinlääkärin käyntitiheydet ovat lypsykarjoissa:


• neljä kertaa vuodessa, kun lypsylehmiä alle 60
• joka toinen kuukausi, kun lypsylehmiä 60–120
• kerran kuukaudessa, kun lypsylehmiä 121–300
• kerran kahdessa viikossa, kun lypsylehmiä yli 300

Terveydenhuoltokäyntien määrää on lisättävä, jos lääkkeiden käyttötarve tai eläinten sairastavuus tätä vaativat. M. bovis -vastustusohjelman A-taso edellyttää kahta käyntiä vuodessa. Mikäli lääkkeitä ei luovuteta varalle, käyntitiheys on vähintään kerran vuodessa, eikä sopimuksia tarvitse uusia.

Mitä terveydenhuoltokäynnillä tehdään?

Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri käy läpi varalle luovutettujen lääkkeiden käytön, eläinten terveydentilan, eläinten poistojen ja sairastavuuden syyt sekä lääkkeiden käyttötarpeen arviointiin liittyvät raportit ja tutkimustulokset. Eläinlääkäri tallentaa raportin terveydenhuoltokäynnistä Nasevaan.

Nasevan uudistamisen yhteydessä tullaan laatimaan erillinen, lääkeluovutukseen liittyvä suppeampi terveydenhuoltokäyntilomake. Toistaiseksi käynnillä tehtävät havainnot tallennetaan nykyiselle Naseva-terveydenhuoltokäynti- ja suunnitelmalomakkeelle kohtaan Suunnitelmallinen lääkitys on toteutunut. Lisätietoihin kirjataan havaitut poikkeukset.

Lisäksi eläinlääkäri tallentaa Nasevaan laajemman terveydenhuolto- sekä hoito- ja lääkityssuunnitelman. Suunnitelmiin kirjataan tarkat ohjeet lääkkeiden käytöstä, kuten käyttötarkoitus, annostus, kuurin pituus ja varoaika sekä hoitokäytännöt, sairastuvuuden syyt, toimenpiteet sairastavuuden vähentämiseksi ja tautisuojaustoimet.

Tilan on pidettävä lääkekirjanpito Nasevassa, ja eläinlääkäri seuraa sieltä terveydenhuoltokäynnillä varalle luovutettujen lääkkeiden käyttöä. Mikrobilääkkeiden luovutuksen ehtona on lisäksi säännöllinen näytteenotto ja herkkyysmääritys, mikäli niitä joudutaan käyttämään toistuvasti esiintyvien sairastapausten hoitoon. Utaretulehdusmääritykset löytyvät Nasevasta, mikäli tutkimus on tehty Valion aluelaboratoriossa. Muista kirjata laboratoriolähetteeseen: ”tiedoksi Nasevaan”.

Eläinlääkäri päättää lääkkeiden luovuttamisesta ja vastaa tilan lääkkeiden käytöstä (MMM asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta, liite 3. luku 1. kohta 1.). Eläinlääkärin on pidettävä huolta, että lääkkeiden luovutuksen ehdot täyttyvät. Eläinlääkäri ei voi luovuttaa lääkkeitä varalle, jos katsoo tilanteen sellaiseksi, että edellytyksiä lääkkeiden luovutukseen ei ole.

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Lisätietoa:
Eviran nettisivuilta hakusanalla ”lääkitsemislainsäädännön uudistus"