Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Me maitotilayrittäjät icon

Me maitotilayrittäjät

Arto (vas.), Timo, Petteri ja Satu Mäkelä luotsaavat hyvässä yhteistyössä Alastalon maatalousyhtymää Janakkalassa. Suomenpystykorva Kassu juoksuttaa sisaruksia vapaa-ajalla. Kuva Markku Pulkkinen

Kvartetin yhteinen sävel

Neljän sisaruksen maatalousyhtymä vahvistettuna vanhemmilla, jotka ovat työntekijöinä, vaikuttaa melko harvinaiselta. Tulokset kertovat, että yhteistyö toimii.

Yrittäjät

Vuonna 2014 perustetun Alastalon maatalousyhtymän omistavat Satu, 24, Timo, 27, Arto, 31, ja Petteri Mäkelä, 33. Kaikki myös työskentelevät päätoimisesti tilalla. Sisarusten vanhemmat, Erja, 61, ja Pertti Mäkelä, 62, ovat palkattuja työntekijöitä.

Kaikki yhtymän osakkaat ovat käyneet maatalousyrittäjälinjan Mustialassa. Petteri on lisäksi AMK-agrologi mutta Sadun agrologi-opinnot ovat vielä vähän kesken.


Tila

Janakkalan Hyvikkälässä sijaitsevalla tilalla on 70 hehtaaria omaa ja 21 hehtaaria vuokrapeltoa. Kaikki pellot ovat nurmella. Nurmia viljellään lisäksi 30 hehtaarin sopimusalalla. Vilja ostetaan lähitiloilta kuivattuna tai tuoreena.


Eläimet ja navetta

Tilalla on noin 200 lehmää, joista kaksi kolmasosaa on holsteineja ja loput ayrshirejä. Sukupolvenvaihdoksen aikaan lehmiä oli 140.

Avokouruin varustettu parsipihatto on valmistunut vuonna 2006. Viime vuonna navettaa jatkettiin 66 parsipaikalla. Lehmät lypsetään 2 x 10 -paikkaisella swing-over-kalanruotoasemalla. Rehu sekoitetaan ja jaetaan apevaunulla visiiriseinän kautta. Karjan keskituotos on noussut laajennuksen ansiosta
8 700 kiloon (9 100 kg EKM).


Talous

Järkevät tuotantokustannukset ovat kannattavuuden avain. ”Ostamme kaikki koneet pääsääntöisesti käytettyinä. Rehuina käytämme muun muassa Finnamylin perunarehua ja sokeritehtaan juurikasleikettä. Kilpailutamme jokaisen rypsierän ja korvaamme osan rypsistä herneellä sekä härkäpavulla”, valottaa Petteri, joka on suorittanut Suomen Yrittäjäopiston johtamiskoulutuksen.

Jokainen yrittäjä saa kuukausipalkan. Vuoden tuloksen selvittyä maksetaan osinko. Joskus palkkaa korotetaan kesken vuoden, jos jaettavaa kertyy. Budjettia ei tehdä, ja taloutta seurataan pankkitililtä.


Johtaminen

Johtamisen ja keskinäisen viestinnän pitää olla kunnossa neljän omistajan yrityksessä. Asioista päätetään yhdessä Kahvilaksi nimetyssä navetan toimistossa. Viestintää hoidetaan yhteisen kalenterin, lypsyaseman päädyssä olevan tussitaulun ja WhatsApp-sovelluksen avulla. Helpottaa, että kaikki asuvat tilan päärakennuksessa ja vanhemmat kilometrin päässä.

Kaikki osakkaat osallistuvat navettatöihin. Satu kantaa päävastuun eläinten hyvinvoinnista ja jalostuksesta. Talousasiat ovat Petterin vastuulla. Arton vastuualueena ovat peltotyöt ja koneiden huolto. Timo häärää yleismiehenä.


Tulevaisuus

Ensi vuonna rakennetaan uusi lietesäiliö ja kehitetään lietteen separointia. Tavoitteena on jossain vaiheessa tuottaa lannasta kuiviketta turpeen tilalle.

Muutaman vuoden sisällä sairas-, poikima- ja vasikkatiloiksi noussee uusi rakennus. Laakasiilotkin siintävät mielessä, sillä säilörehutuubeja varastoidaan nyt neljässä paikassa. ”Yhtymän muuttamista osakeyhtiöksi harkitaan vakavasti tulevina vuosina. Osakeyhtiöllä saisi kevennettyä verotusta”, Petteri pohtii.


Vapaa-aika

Yrittäjät eivät ole toistaiseksi tehneet työvuorolistoja, mutta sekin on suunnitelmissa. Tällä hetkellä jokainen ottaa vapaata omiin menoihinsa tarpeen mukaan. Toiveissa olisi löytää lomitusyrittäjä työntekijäksi ja hoitamaan vuosilomat.

Satu irrottaa ajatukset maidontuotannosta koiran kanssa lenkkeilemällä ja soittamalla alttotorvea puhallinorkesterissa. Petteri puuhaa yhdistystoiminnassa, Timo käy hirvi- sekä peurajahdissa ja Arto veneilee sekä kalastaa.