Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Kvalitet och kunnande av världsklass

I slutet av april hade Valios styrelse äran att delta i Walter Ehrström-stiftelsens årliga utdelning av guldmedaljer. På grund av det rekordstora antalet premierade hade festarrangören fått söka reda på en ny, större festsal. Helsingfors Universitets solennitetssal var till både storlek och glans en lokal som uppfyllde de yttre kraven för den högtidliga festen.

Största delen av de premierade mjölkgårdsföretagarna representerade de Valio-anknutna andelslagen. Och det finaste var att det var två av gårdarna i mitt eget andelslag, Länsi-Maito, som fick ta emot de sällsynta hedersbetygelserna för 50 års oavbruten leverans av mjölk av den bästa kvalitetsklassen. Också att lyckas med 25 års oavbrutet, dagligt kvalitetsarbete är en strålande prestation. Det att allt fler gårdar årligen uppfyller kriterierna för priset är en bra mätare på att den finska mjölkens höga kvalitet vilar på stadig grund.

En mjölkråvara som hör till världens bästa är givetvis också en viktig länk i Valios produktionskedja. Den bästa mjölken förtjänar att förädlas av världens mest innovativa mejeri. Valios rykte som ett av de bästa företagen inom produktutveckling och produktifiering har spridit sig långt i världen. Valios forsknings- och produktutvecklingsenhet har gång efter annan visat att det går att förädla mjölken till ständigt nya produkter.

En av fjolårets viktigaste lanseringar var sockertalkot. Det är ett tema som är viktigt också för folkhälsan och det kommer att fortsätta i år. Det är svårt att få fram produkter med god naturlig smak utan tillsatt socker.

Den här vårens innovation – Valio ValSa mjölksalt - är om möjligt ännu svårare att ta fram, och har redan väckt uppmärksamhet och intresse på internationellt håll.

För mycket natriumsalt i maten är ett hälsoproblem överallt. De första tillämpningarna av Valio ValSa mjölksalt, Valio Polar ost med 15 % lägre salthalt, Valio Oivariini bredbart matfett med lägre salthalt och Oululainen Reilu fotbollssemlor, som kommer på marknaden i maj, är bara början. Den här innovationen kommer i framtiden med säkerhet att säljas världen över i form av både produkter och patent.

Mjölkgårdsföretagarna är idag i stora ekonomiska svårigheter överallt. De stormaktspolitiska sanktionerna och motsanktionerna, följderna av EU:s ogenomtänkta beslut att slopa mjölkkvoterna och den allmänna ekonomiska lågkonjunkturen kommer att hålla priserna på bulk- och industriprodukter av mjölk låga ännu länge.

Finlands mjölkmarknad och Valios möjlighet att konkurrera med konsumtionsmjölk i hemlandet skrotades genom myndigheternas beslut redan innan de omtumlande händelserna på världsmarknaden började. HFD kommer i sinom tid att ge sitt beslut på Valios besvär. Vilket beslutet än blir kommer det inte att leda till några större ommöbleringar på butikshyllorna.

Dagens trend i butikerna är att priset ska vara billigt, och konsumenterna har lärts att handla private label-mjölk. Det är svårt att se vem som i den närmaste framtiden kommer att vinna på basmjölksbusinessen. Mjölkintäkterna måste komma från annat håll. Kärnbudskapet i Valios strategi är fortfarande Vi gör det bästa!

Valio kommer också framöver att introducera produkter på marknaden som konsumenterna vill ha igen och igen. De ska ha smak, vara enkla att använda, vara rena och hälsosamma. Det är produkter som vi bara måste hitta på butikshyllorna. Med den här strategin värnar vi vår andel på hemmamarknaden och går allt starkare ut på exportmarknaden – både med produkter och patent.

Vi Valio-anknutna mjölkgårdsföretagare kan förlita oss på och vara stolta över det företag vi äger. Valio har via våra andelslag en stark ägarbas i oss producenter. Ekonomin har hållits stabil också fast tiderna har varit svåra. Den energiska och engagerade ledningen och personalen vet vad som väntas av dem: starkt kunnande och förmåga att skapa nytt.

Tiderna är svåra, men med det här teamet klarar vi oss också i fortsättningen.

Med önskan om en gynnsam växtperiod.